Back to homepage

P200 begrippen

Afkortingen & Termen

A
A1 = Ambulance Melding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie)
A2 = Ambulance Melding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie)
AAA = Aneurysma Aorta Abdomen, verwijding van grote slagader in de buik (ambulance)
AAAA = Acute Aneurysma Aorta Abdomen, acuut onstane verwijding van grote slagader in de buik (ambulance)
AANGEZICHTSLETSEL = Letsel aan gezicht (ambulance)
AANR = Aanrijding
AANR BEKNELLING = Aanrijding waarbij 1 of meerdere personen bekneld zitten
AANR DOORRIJDEN = Aanrijding waarbij veroorzaker is doorgereden
AANR EENZIJDIG = Aanrijding waarbij 1 voertuig is betrokken
AANR LETSEL = Aanrijding met lichaamlijk en/of geestelijk letsel
AANR MATERIEEL = Aanrijding met materiële schade (blikschade)
AB = Adembeschermingsvoertuig (brandweer)
ABC STABIEL = Ademhaling, Bewustzijn & Circulatie stabiel (ambulance)
ABDOMINAAL ANEURYSMA = Slagaderbreuk (uitstulping) in de buik of buikholte (ambulance)
ABORTUS = Miskraam (ambulance)
ABORTUS PROVOCATUS = Een opgewekte miskraam (ambulance)
AC = Alarm Centrale
ACIDOSE = Zuurstofvergiftiging (te hoge zuurgraad in het bloed) (ambulance)
ACS = Belangrijkste symptoom progressieve of acute pijn of beklemmend gevoel op de borst. (ambulance)
ACUTE BUIK = Buikaandoening met een mogelijke (levensbedreigende) onsteking (ambulance)
ACUTE DECOMPENSATIE = Dringende onvoldoende werking van de hartspier, hartfalen (ambulance)
ACUTE DIALYSE = Dringende nierbehandeling (ambulance)
ACUUT HARTFALEN = Het hart heeft onvoldoende capaciteit (ambulance)
ADENOMYOSE = Weefsel van het baarmoederslijmvlies in de baarmoederspier of in een eileider (ambulance)
AE = Aanhoudingseenheid (Mobiele Eenheid)
AED = Automatische Externe Defibrilator (ambulance)
AFD = Afdeling
AL = Autoladder (brandweer)
AL = Automatisch Brandalarm (brandweer)
ALGEHELE MALAISE = Gevoel van onwelzijn (ambulance)
ALLERGISCHE REACTIE = Abnormale reactie van afweersysteem op stoffen van buiten het lichaam (ambulance)
AM = Ambulance
AMON = Ambulance Motor Ondersteuning
AMPUTATIE = Het afzetten van een deel van het menselijk lichaam (ambulance)
ANAAL BLOEDVERLIES = Bloedverlies vanuit de anus (ambulance)
ANAFYLACTISCHE SHOCK = Een acute en levensbedreigende allergische reactie (ambulance)
ANESTHESIOLOOG = Dokter die verdovingen toedient bij operatieve ingrepen (ambulance)
ANEURYSMA = Een slagaderbreuk (ambulance)
ANGINA PECTORIS = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (ambulance)
ANGINA PECTORIS KLACHTEN = Zuurstof tekort van het hartweefsel (pijn op de borst) (ambulance)
ANGIO = Vaatonderzoek (ambulance)
ANGIOGRAM = Röntgenfoto van een vat (ambulance)
ANH = Ambulance Noord-Holland Noord(ambulance)
ANOREXIA NERVOSA = Magerzucht (eetstoornis) (ambulance)
AOV = Ambtenaar Orde & Veiligheid (brandweer)
AP = Angina Pectoris, zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
APPENDICITIS = Blindedarm ontsteking (ambulance)
AS = Autospuit (brandweer)
ASS = Assistentie
ASS REA = Assistentie reanimatie (ambulance)
ASTMA BRONCHIALE = Chronische ziekte met ernstige aanvallen van benauwdheid (ambulance)
ASTMA CARDIALE = Longen vol vocht vanwege hartfalen (ambulance)
ASTMATICUS = Een abnormaal lang durende astma aanval (ambulance)
ATRIH = Atrium Medisch Centrum Heerlen (ambulance)
ATRIB = Atrium Medisch Centrum Brunssum (ambulance)
ATRIUMFIBRILLATIE = Bij deze ritmestoornis is het boezemritme geheel chaotisch (ambulance)
ATRIUM FIBRILLEREN = Hartritmestoorissen, > 400 slagen per minuut (ambulance)
AVP = Aanvalsplan (brandweer)
AZC = AsielZoekersCentrum
AZM = Academisch Ziekenhuis Maastricht (ambulance)
AZS = Antonius Ziekenhuis Sneek (ambulance)

B
B = Besteld Vervoer (ambulance)
B-VERVOER = Besteld Vervoer (ambulance)
BABYLANCE = Ambulance met couveuse voor zeer jonge kinderen (ambulance)
BBK = Bereikbaarheidskaart (brandweer)
BE = Bergingsvoertuig (brandweer)
BG = Blusgroep (brandweer)
BGM = Burgemeester
BHV = Bedrijfshulpverlener
BIN = Binnenbrand (brandweer)
BLAASRETENTIE = Problemen bij het urineren (ambulance)
BLOEDTRANSFUSIE = Overbrengen van bloed uit het ene mens in ander mens (ambulance)
BM = Bijzonder Materieel (brandweer)
BOEZEM FIBRILLEREN = Samentrekking van afzonderlijke spiervezels in de boezem (ambulance)
BOELIMIA NERVOSA = Braken na vreetbuien (eetstoornis) (ambulance)
BOT = BedrijfsOpvangTeam (brandweer)
BR = Brandmelding (brandweer)
BR 1 = Brandmelding Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
BR 2 = Brandmelding Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
BR 3 = Brandmelding Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) (brandweer)
BRADYCARIE = Hartritmestoornissen, < 60 slagen per minuut (ambulance)
BRONCHITIS = Aandoening van de longen, ontsteking en irritatie van longweefsel (ambulance)
BRONCHO PNEUMONIE = Longontsteking (die uitgaat van de luchtpijptakken) (ambulance)
BRV = Brandbestrijdingsvaartuig (brandweer)
BRW = Brandweer
BST = Benzinestation
BUI = Buitenbrand (brandweer)
BV = Bevelvoerder (brandweer)
BV = Behandel Verbod (ambulance)
BVD = Bevelvoerder van Dienst (brandweer)
BYPASS = Hierbij worden operatief de kransslagaders van het hart omgeleid (ambulance)

C
C2000 = Communicatie 2000
CA = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) (ambulance)
CA MET METAS = Carcinoom (kwaadaardig gezwel) met een overgang of verandering (ambulance)
CABG = Coronary Artery Bypass Grafting, omleiding tbv verstopping kransslagader (ambulance)
CAG = Coronaire Angio Grafie, soort rontgenfoto van bloedvaten (ambulance)
CARA = Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen, verzamelnaam voor longziekten (ambulance)
CARCINOOM = Kwaadaardig gezwel (ambulance)
CARD = Cardiologie (ambulance)
CARDIAAL = Met betrekking tot het hart (ambulance)
CARDIALE = Met betrekking tot het hart (ambulance)
CARDIALE KLACHTEN = Met betrekking tot het hart (ambulance)
CARDIALE SHOCK = Teken dat het hart niet meer goed functioneert (ambulance)
CARDIOCHIRURGIE = Hartoperatie (ambulance)
CARDIOLOGIE = Afdeling voor hartziekten (ambulance)
CCU = Cardiac Care Unit (Hartbewaking) (ambulance)
CD = Commandant van Dienst (brandweer)
CEH = Centrum Eerste Hulp (ambulance)
CEREBRO VASCULAIR ACCIDENT = Beroerte (hersenbloeding / herseninfarct) (ambulance)
CHEMOKUUR = Geneesmiddel om tumorcellen te doden (ambulance)
CHIR = Chirurgie (ambulance)
CHIR/ORTHO = Operaties en/of behandeling aan beenderen en gewrichten (ambulance)
CHIRURGIE = Heelkunde (ambulance)
CIN = Centraal Incidenten Nummer (brandweer)
CIN in combinatie met:
•B = Brand of Explosie
•G1 = Gevaar: Verspreiding van stoffen (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes) door de lucht
•G2 = Gevaar: Verspreiding van stoffen over het oppervlak (land, oppervlaktewater)
•G3 = Gevaar: Overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen (stormschade, dreigend omvallen schoorsteen)
•Z1 = Zonder gevaar: Verspreiding van stoffen door de lucht
•Z2 = Zonder gevaar: Lekkage van vloeistof op of in het oppervlaktewater
•Z3 = Zonder gevaar: Lekkage van stof op het land
•Z4 = Zonder gevaar: Overige overlastgevende situatie (sirene)
COBA = Coördinatie Ongevallen Bestrijding Autosnelwegen, gevolg door een nummer; hoe hoger het nummer des te ernstiger de situatie (4 = max. 3 voertuigen, 9 = kettingbotsing / grote voertuigen) (brandweer)
COLLAPS = Flauwvallen door te lage bloeddruk (ambulance)
COLLAPS ECI = Flauwvallen door te lage bloeddruk door onbekende oorzaak (ambulance)
COLLUM # = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
COLLUM FR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
COLLUM FRACTUUR = Fractuur en/of breuk aan de dijbeenhals (ambulance)
COMA = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen (ambulance)
COMA / DECOMP CORD = Bewusteloosheid door uitvallen (deel) hersenen / hartfalen (ambulance)
COMATEUS = Bewusteloosheid door een coma (ambulance)
COMMOTIO CEREBRI = Een hersenschudding (ambulance)
CONCUSSIO CEREBRI = Hersenkneuzing (verstoorde hersenwerking) (ambulance)
COPD = Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Longen bijv. Bronchitis, Longemfyseem, etc.) (ambulance)
COPI = Commando Plaats Incident (brandweer)
CORT = Commando Rampterrein (brandweer)
COXARTROSE = Heupslijtage (ambulance)
CPA = Centrale Post Ambulance
CT = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (ambulance)
CT = Crashtender (brandweer)
CT SCAN = Computer Tomografie Scan, een 3D foto van (een deel) lichaam (ambulance)
CTPI = Coördinatieteam Plaats Incident (brandweer)
CVA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
CVA BEELD = Alles wijst op een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
CVA COMA = Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) in bewusteloosheid (ambulance)
CVA PROTOCOL = Werkwijze die gehanteerd moet worden bij een Cerebro Vasculair Accident (Hersenbloeding etc.) (ambulance)
CVA < 3 UUR = Hersenbloeding etc. korter dan 3 uur geleden, kans genezing groter (ambulance)
CVA > 3 UUR = Hersenbloeding etc. langer dan 3 uur geleden, kans genezing kleiner (ambulance)
CVA / TIA = Cerebro Vasculair Accident (herseninfarct) / Transient Ischemic Attack (voorbijgaande beroerte) (ambulance)
CVD = Commandant van Dienst (brandweer)
CYANOSE = Te laag zuurstofgehalte in het bloed (ambulance)

D
DA = Dienstauto (brandweer)
DAGBEHANDELING = Behandeling die maar 1 dag duurt (ambulance)
DARM CA = Darm Carcinoom (ambulance)
DARMCARCINOOM = Darmkanker (ambulance)
DB = Dienstbus (brandweer)
DDPL = Dienstdoende Ploeg (brandweer)
DEC CORDIS = Hartfalen (ambulance)
DEC CORDIS / POB = Hartfalen / Pijn Op Borst (ambulance)
DECO = Decontaminatiebak (haakarmbak t.b.v. ontsmetten van personen) (brandweer)
DECOMP CORDIS = Hartfalen (ambulance)
DECOMPENSATIO CORDIS = Hartfalen (ambulance)
DEHYDRATIE = Uitdrogingsverschijnselen (ambulance)
DERMATOLOGIE = Afdeling voor huidziekten (ambulance)
DIABEET = Suikerziekte (ambulance)
DIABETES = Suikerziekte (ambulance)
DIABETES MELLITUS = Aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (bloedsuiker) te hoog is (ambulance)
DIALYSE = (Kunst) Nier behandeling (ambulance)
DIVERTICULITUS = Ontstoken uitstulpingen in de darmen (ambulance)
DOTTERPROCEDURE = Procedure die men moet volgen bij het dotteren van bloedvaten (ambulance)
DOVD = Districtelijke Officier van Dienst (brandweer)
DP = Dependance (AMBULANCE HAAGLANDEN)
DP in combinatie met: •1 = Post Centrum
•2 = Post Mariahoeve
•3 = Post Wassenaar
•5 = Post Westland
DND = Dokternachtdienst (brandweer)
DV = Dienstverlening (brandweer)
DWARSLAESIE = Een beschadeging van het ruggenmerg (ambulance)
DYSNPOE = Verstoorde ademhaling (ambulance)
DYSPNEU = Kortademigheid (ambulance)

E
ECI = E Causa Ignota, door onbekende oorzaak (ambulance)
ECG = Elektro Cardio Gram, hartfilm (ambulance)
ECHOGRAFIE = Onderzoek met geluidsgolven, echo (ambulance)
EEG = Electro Encefalo Grafie, Elektro Encephalo Gram (ambulance)
EFO = Elektro Fysiologisch Onderzoek, hartritmestoornis (ambulance)
EHBO / SEH = Eerste Hulp Bij Ongelukken / Spoed Eisende Hulp (ambulance)
EMPHYSEEM = Vernietiging van de wanden van de distale longdelen naast de zieke terminale bronchiën. (ambulance)
ENCEPHALITUS = Ontsteking van hersenweefsel (ambulance)
ENDOMETRIOSE = Baarmoederslijmvlies dat voorkomt op een andere plaats dan in de baarmoeder (ambulance)
ENDOMETRIUM = Baarmoederslijmvlies (ambulance)
ENDOPROTHESE = In het lichaam verborgen prothese (ambulance)
ENDOSCOPIE = Kijkonderzoek van lichaamsholten of inwendige kanalen (ambulance)
EPI INS = Epileptisch Insult, Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (ambulance)
EPIDURAAL HEMATOOM = Bloeduitstorting tussen het schedeldak & het harde hersenvlies (ambulance)
EPILEPSIE = Vallende ziekte (toevallen) (ambulance)
EPILEPTISCH INSULT = Verlies bewustzijn en verkramping van lichaam door oncontroleerbare prikkeling hersencellen (ambulance)
EPISTAXIS = Neusbloeding (ambulance)
ERCP = Endoscopische Retrograde Cholangio Pancreatografie, Ronten-onderzoek van gal- en pancreasgang (ambulance)
EXACERBATIE COPD = Verergering van de COPD (ambulance)

F
FEMUR = Het dijbeen (ambulance)
FEMUR FRACTUUR = Botbreuk in het dijbeen (ambulance)
FLUXUS = Ernstige bloeding (ambulance)
FLUXUX NA PARTUS = (Ernstige) Bloeding direct na de bevalling (ambulance)
FOETALE NOOD = Moeilijkheden met bevalling (ambulance)
FRACTUUR = Botbreuk (ambulance)

G
GASTROENTERITIS = Acute diarree (ambulance)
GASTRO-ENTERITIS = Acute ontsteking van het maag-darmkanaal (ambulance)
GBT = Gemeentelijk BeleidsTeam (brandweer)
GERIATRIE = Ouderen, bejaardenzorg (ambulance)
GESUCC = Gesuccombeerd, slachtoffer is reeds overleden (ambulance)
GEW M LETSEL = Geweld met letsel (ambulance)
GEZONDHEID = Probleem met de gezondheid (ambulance)
GG = GespreksGroep (ambulance)
GGD = Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ = Gemeentelijke Gezondheidszorg
GHOR = Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GM = Gereedschap/materieel-voertuig (brandweer)
GMS = Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GRIP = Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure; zie GRIP Niveau’s voor verdere uitleg
GS = Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
GYN = Gynecologie (ambulance)
GYN/OBSTR = Obstructie bij bevalling (ambulance)
GYNEALOGIE = Met betrekking tot vrouwenziekten (ambulance)

H
HA = Huis-Arts (ambulance)
HA = Haakarmvoertuig (brandweer)
HA – TP = Huis-Arts is ter plaatse (ambulance)
HAEMATOLOGIE = Verschillende soorten kanker (met name bloedkanker) (ambulance)
HAEMATOMEN = Blauwe plekken (die ontstaan doordat onderhuidse bloedvaatjes worden aangeprikt) (ambulance)
HAEMOPTOE = Ophoesten van helderrood bloed vanuit de slokdarm, maag of luchtpijp (ambulance)
HAP = Huisartsenpost (ambulance)
HART CATH = Hart Catheterisatie (ambulance)
HARTFALEN = Onvoldoende werking van de hartspier (ambulance)
HC = Hart Catheterisatie (ambulance)
HCTPL = Hectometerpaal
HEMIPARESE = Halfzijdige verlamming (ambulance)
HEUPFRACTUUR = Breuk in de heup (ambulance)
HEUPLUXATIE = Heup ontwrichting (heup uit de kom) (ambulance)
HET = Hoog Energetisch Trauma, o.a. ongeval met hoge snelheid, val van hoogte etc. (ambulance)
HMP = Hectometerpaal
HNP = Hernia Nuclei Pulposi, uitstulping van de tussenwervelschijf (ambulance)
HOSPICE = Verzorgingstehuis voor ernstig zieke bejaarden (ambulance)
HOVD = Hoofd Officier van Dienst (brandweer)
HS = Hoofd Sectie
HV = Hulpverlening (brandweer)
HV 1 = Hulpverlening Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
HV 2 = Hulpverlening Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
HV 3 = Hulpverlening Prioriteit 3; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Lage Urgentie) (brandweer)
HV 5 = Proefalarmering (brandweer)
HW = Hoogwerker (brandweer)
HYDROCEPHALUS = Aandoening waarbij ter hoogte van de hersenen te veel hersenvocht aanwezig is (Waterhoofd) (ambulance)
HYPER = Suikerpatiënt met teveel aan suiker (ambulance)
HYPERVENTILATIE = Angstige ademhaling (ambulance)
HYPO = Suikerpatiënt met tekort aan suiker (ambulance)
HYPOGLYCEMISCH COMA = Krampaanvallen, verlammingsverschijnselen en uiteindelijk coma door een tekort aan suiker in het bloed (ambulance)
HYPOTENSIEF = Met bloedruk verlagende werking (ambulance)
HYSTERECTOMIE = Verwijderen van de baarmoeder (ambulance)

I
IAP = Instabiele Angina Pectoris (ambulance)
IBS = In Bewaring Stelling, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (ambulance)
IC = Intensive Care (ambulance)
ICU = Intensive Care Unit (ambulance)
ILEUS = Beknelling of verstopping van de darmen (ambulance)
IN PARTU = In baring (bevalling) (ambulance)
INCI = Incidentgroep (ambulance)
INFARCT = Bloedtekort (geen zuurstof) in weefsel (met name hart) (ambulance)
INHALATIE-TRAUMA = Het ontstaan van letsels van de longen & luchtwegen ten gevolgen van het inademen van hete of prikkelende gassen of dampen (ambulance)
INSTAB = Instabiel (ambulance)
INSTAB AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
INSTABIELE AP = Dreigend Angina Pectoris, dreigend zuurstof tekort van het hartweefsel (ambulance)
INTERNE = Inwendige geneeskunde (ambulance)
INTOXICATIE = Vergiftiging (door bijv. medicijnen, alcohol etc.) (ambulance)

K
KLPD = Korps Landelijke Politie Diensten
KMAR = Koninklijke Marechaussee
KNO = Keel, Neus & Oren (ambulance)
KNRM = Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KOORTS = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur (ambulance)
KOORTS ECI = Verhoging van de normale lichaamstemperatuur door onbekende oorzaak (ambulance)
KOORTSCONVULSIES = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (ambulance)
KOORTSSTUIPEN = Koortsstuipen, heftige spiertrekkingen als gevolg van snel oplopende temperatuur (kinderen) (ambulance)
KP = Knooppunt
KR = Kraanwagen (brandweer)

L
L = Links (toevoeging bij auto(snel)weg)
LEUKEMIE = Bloedkanker (ambulance)
LMAZ = Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg
LMPO = Leider MeetPlanOrganisatie (brandweer)
LONG CA = Longcarcinoom, longkanker (ambulance)
LONGCARCINOOM = Longkanker (ambulance)
LONGEMBOLIE = Een verstopping van een bloedvat door een bloedprop (ambulance)
LONGEMFYSEEM = Een chronische ziekte waarbij steeds meer longblaasjes verloren gaan (ambulance)
LUCHTWEGINFECTIE = Besmetting met ziektekiemen in de luchtwegen (ambulance)
LUMBAAL = Met betrekking tot de lende (het lage deel van de wervelkolom) (ambulance)
LUXATIE = Ontwrichting / Uit de kom (ambulance)

M
MAAGPERFORATIE = Doorboring in de maag (ambulance)
MALAISE = Gevoel van onwelzijn (ambulance)
MASI = Maasland Ziekenhuis Sittard (ambulance)
MC = Melding Classificatie (brandweer)
MCL = Medisch Centrum Leeuwarden (ambulance)
MCU = Medium Care Unit (ambulance)
MDL = Maag, Darm & Lever (ambulance)
ME = Myalgische Encefalomyelitis (vermoeidheids syndroom) (ambulance)
MECONIUMHOUDEND = Ontlasting in het vruchtwater, baby heeft volle darmen of is benauwd geweest (ambulance)
MED NOODSITUATIE = Medische noodsituatie (ambulance)
MENINGITIS = Hersenvliesontsteking (ambulance)
MK = MeldKamer
MMT = Mobiel Medisch Team (ambulance)
MRI = Magnetic Resonance Imaging, magneetscan (ambulance)
MS = Motorspuit (brandweer)
MS = Multiple Sclerose, ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (ambulance)
MULTIPLE SCLEROSE = Ziekte van het zenuwstelsel, hersenen en ruggenmerg (MS) (ambulance)
MYOCARD INFARCT = Hartinfarct (ambulance)
MYOOM = Vleesboom (gezwel in de baarmoeder) (ambulance)

N
NEFROLOGIE = Met betrekking tot nierziekten (ambulance)
NEONATOLOGIE = Kindergeneeskunde (ambulance)
NEUROLOGIE = Afdeling voor aandoeningen aan het zenuwstelsel (ambulance)
NEUROLOGISCH BEELD = Alles wijst op een aandoeningen aan het zenuwstelsel (ambulance)
NEUROGENE SHOCK = Shock die ontstaat door een plotselinge verwijdering van het bloedvatenstelsel (ambulance)
NIERSTEENKOLIEK = Verkalking in het nierbekken, pijnaanval hevig krampende pijn (ambulance)
NIET VORD UITDR = Niet Vorderende Uitdrijving (ambulance)
NMC = Network Management Centre (Nationaal Monitor Systeem)
NR = Niet Reanimeren (ambulance)
NUCL = Nucleaire (ambulance)
NUCL GENEESK = Nucleaire Geneeskunde (toepassing van radioactieve stoffen voor diagnostiek & behandeling van ziekten) (ambulance)
NVB = Niet Vorderende Baring (ambulance)
NVU = Niet Vorderende Uitdrijving (ambulance)

O
OBSTR = Obstructie, vaak in combinatie met GYN, problemen met bevalling (ambulance)
OEDEEM = Vochtuittreding (ambulance)
OESOPHAGUS = Slokdarm (ambulance)
OGS = Ongeval Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
OK = Operatie Kamer (ambulance)
OBMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (brandweer)
OMS = Openbaar Meldsysteem (Automatische Melding) (brandweer)
OBMS of OMS in combinatie met: •A = Automatische Melding ingekomen door een Melder (algemene term)
•A1 = Automatische Melding ingekomen door een Handmelder (of Sprinkler)
•A2 = Automatische Melding ingekomen door een Automatische Melder (of Sprinkler)
•A3 = Automatische Melding ingekomen door een Vertraagde Melder (Rook-, Ammoniak-, Gasdetectie etc.)
•SO = Automatische Melding ingekomen door een Storing van Brandmeldcentrale
•LO = Automatische Melding ingekomen door een Lijn Onderbreking
ONCO = Oncologie, afdeling voor kanker (ambulance)
ONCOLOGIE = Afdeling voor kanker (ambulance)
ONTSL = Ontslag van ziekenhuis / verpleegtehuis (ambulance)
OPN = Opname ziekenhuis / verpleegtehuis (ambulance)
OPN CCU = Opname op de Cardiac Care Unit (bewakingsafdeling voor acute hartpatienten, hartbewaking) (ambulance)
ORTHO = Orthopedie, afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (ambulance)
ORTHOPNEU = Kortademigheid (ambulance)
ORTHOPEDIE = Afdeling voor beweging (armen. benen, gewrichten etc.) (ambulance)
ORTHOREXIA NERVOSA = Ziekelijke fixatie op gezond eten (eetstoornis) (ambulance)
OSP = OnderSteuningsPeloton (brandweer)
OT = Operationeel Team (brandweer)
OVD = Officier van Dienst (brandweer)
OVD-G = Officier van Dienst – Geneeskunde (ambulance)
OZ = Oosterschelde Ziekenhuis Goes (ambulance)

P
P 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
P 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
P2000 = Pagers, Paging 2000 (Alarmeringsonderdeel van C2000)
PAC = Particuliere Alarm Centrale (Automatische Melding) (brandweer)
PANCREATITIS = Ontsteking van de alvleesklier (ambulance)
PAR = Parallel (Rijbaan)
PARTUS = Baring, bevalling (ambulance)
PAT = Patiënt (ambulance)
PB = Poederblusvoertuig (brandweer)
PEDIATRIE = Afdeling voor kindergeneeskunde (ambulance)
PEP = Pre hospital ECG Project, Huisarts vraag ambulance om ECG te maken ter controle van zijn diagnose (ambulance)
PERFORATIE = Doorboring en/of doorbraak van de wanden van organen of gezwellen (ambulance)
PERITONITIS = Buikvliesontsteking (ambulance)
PKP = Parkeerplaats
PLACENTA = Moederkoek (ambulance)
PM = Personeels- Materieelvoertuig (brandweer)
PNEUMONIE = Longontsteking (ambulance)
PNEUMOTHORAX = Spontane klaplong (ambulance)
PLACENTA = Moederkoek (ambulance)
POB = Pijn Op de Borst (ambulance)
PODB = Pijn Op De Borst (ambulance)
POGING SUICIDE = Poging tot het plegen van zelfmoord (ambulance)
POLI = Polikliniek (ambulance)
PR 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
PR 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
PRIO 1 = Prioriteit 1; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Hoge Urgentie) (brandweer)
PRIO 2 = Prioriteit 2; zie Prioriteiten voor verdere uitleg (Normale Urgentie) (brandweer)
PROTHESE = Kunstmatige vervanging of correctie van een lichaamsdeel, orgaan, of onderdeel van een orgaan (ambulance)
PSYCHIATRIE = Afdeling voor geestelijke stoornissen (ambulance)
PSYCHOSE = Verwardheid (dat kan zich uiten in wanen & of hallucinaties) (ambulance)
PTCA = Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek, dotteren van bloedvaten (ambulance)
PULMONOLOGIE = Aandoeningen van de longen en luchtwegen (ambulance)
PYELONEPHRITIS = Ontsteking van nieren en nierbekken (ambulance)

R
R = Rechts (toevoeging bij auto(snel)weg)
RADIOTHERAPIE = Bestraling van kanker (ambulance)
RB = Reddingsboot (KNRM)
RBT = Regionaal BeleidsTeam (brandweer)
RCVD = Regionaal Commandant van Dienst (brandweer)
REANIMATIE = Adem- en circulatiestilstand proberen weer op gang te brengen (ambulance)
RGF = Regionaal Geneeskundig Functionaris (ambulance)
RIF = Radiologisch Instituut Friesland (ambulance)
RM = Rechtelijke Machtiging, psychiatrische mensen die een bedreiging voor zichzelf of anderen zijn (ambulance)
RMC = Regionaal Meldcentrum Politie
ROGS = Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
ROT = Regionaal Operationeel Team (brandweer)
RUPTUUR = Scheur (ambulance)
RV = Reddingsvoeruig (brandweer)

S
SAB = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (ambulance)
SB = Schuimblusvoertuig (brandweer)
SCHEDELBASISFRACTUUR = Dat de vliezen bij de neusholte of bij het oor gescheurd kunnen zijn (ambulance)
SEH = Spoed Eisende Hulp (ambulance)
SEH CARDIO = Spoed Eisende Hulp Cardiologie (ambulance)
SEH CHIR = Spoed Eisende Hulp Chirurgie (ambulance)
SEH INTERNE = Spoed Eisende Hulp Interne Geneeskunde (ambulance)
SEH LONG = Spoed Eisende Hulp Longziekten (ambulance)
SEH NEURO = Spoed Eisende Hulp Neurologie (ambulance)
SEH ORTHO = Spoed Eisende Hulp Orthopedie (ambulance)
SEH PULM = Spoed Eisende Hulp Pulmonogie (ambulance)
SEH / CEH = Spoed Eisende Hulp / Centrum Eerste Hulp (ambulance)
SEPSIS = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (ambulance)
SEPTISCHE SHOCK = Toename van bacteriën in bloed gevolgd door een shock (ambulance)
SHOCK = Tekort aan circulerend bloedvolume (ambulance)
SL = Slangenvoertuig (brandweer)
SLOPA = Slangen Opneem Apparaat (brandweer)
SO = Slachtoffer
SOLUTIO PLACENTAE = Bloedverlies dat ontstaat doordat de placenta geheel of gedeeltelijk is losgelaten (ambulance)
SOMATIEK = Lichamelijke ziekten of aandoeningen (ambulance)
STATUS EPILEPTICUS = Ernstige toestand waarbij de patiënt aanhoudend epileptische aanvallen heeft zonder daar tussendoor uit te ontwaken (ambulance)
STOMA = Kunstmatige uitgang voor ontlasting & urine (ambulance)
SUB ARACH BLOEDING = Sub Arachnoïde Bloeding, bloeding aan de onderzijde van de hersenen (ambulance)
SUBDURAAL HEMATOOM = Een bloeding tussen het spinnenwebvlies en harde hersenvlies (ambulance)
SUICIDAAL = In staat tot zelfmoord (zelfmoord neigingen) (ambulance)
SUICIDE POGING = Zelfmoord poging (ambulance)
SUPRA PUBIS CATHETER = Assisteren bij het inbrengen van een blaascatheter (ambulance)

T
TACHYCARDIE = Hartritmestoornissen, > 100 slagen per minuut (ambulance)
TENTAMEN SUICIDE = Poging Zelfmoord (ambulance)
TERMINAAL = In het eindstadium van het leven (ambulance)
THORACAAL WERVEL = Wervel in de borstkast (ambulance)
THORAX = Borstholte (waarin de slokdarm, hart en longen zich bevinden) (ambulance)
TIA = Transient Ischemic Attack, voorbijgaande beroerte (ambulance)
TP = Ter Plaatse
TRAC DIGES BLOEDING = Bloeding in het spijsverteringskanaal (ambulance)
TRACTUS DIGESTIVUS = Spijsverteringskanaal (ambulance)
TRAUMATISCH SHOCK = Shock die ontstaat na uitgebreide weefsel beschadigingen (ambulance)
TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK = Voorbijgaande beroerte (TIA) (ambulance)
TROLLEY = Brancard met volwaardige intensieve care apparatuur (ambulance)
TROMBOLYSE = Oplossen van stolsel in een bloedvat in de hersenen (ambulance)
TROMBOSE = Vorming van stolsel in een bloedvat (ambulance)
TS (bij ambulance) = Tentamen Suicide (Poging Zelfmoord) (ambulance)
TS (bij brandweer) = Tankautospuit (brandweer)
TW = Tankwagen (brandweer)

U
UMCG = Universitair Medisch Centrum Groningen (ambulance)
UROLOGIE = Afdeling voor urinestelsel-ziekten (ambulance)
UROSEPSIS = Het gevolg van een infectie met een micro organisme, uitgaande van de urinewegen met uitbreiding naar de bloedbaan (ambulance)
UTERUS = Baarmoeder (ambulance)
UTERUSEXTIRPATIE = Verwijdering van de baarmoeder (ambulance)
UZA = Academisch Ziekenhuis Antwerpen (ambulance)

V
VB = Verbindingsdienst (brandweer)
VBW = Verbindingsweg
VC = Verbindings- Commandovoertuig (brandweer)
VERK ONGEV BEKNEL = Verkeersongeval met beknelling
VERMINDERD BWZ = Verminderd bewustzijn (ambulance)
VKO = Verkeersongeval
VOS = Vliegtuig Ongeval Schiphol; zie Luchtvaart Scenario’s
VP = Verkeersplein
VPK = Verpleegkundige
VSR = Voorwaarde Scheppende Rit (ambulance)
VW = Vrachtwagen (brandweer)
VWS = Voorwaardescheppend (Centraal Opstellen) (ambulance)

W
WACHTARTS = Arts van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (ambulance)
WO = Water Ongevallen (brandweer)
WVD = Waarschuwings- en Verkenningsdienst (brandweer)

Z
ZH = Ziekenhuis (ambulance)
ZHS = Ziekenhuis (ambulance)
ZKH = Ziekenhuis (ambulance)
ZKHS = Ziekenhuis (ambulance)

0-9 #

= Fractuur (ambulance)

111 = Aanrijding met letsel (politie)
114 = Auto te water (politie)
121 = Aanrijding (politie)
131 = Overtreding tegen openbare orde (politie)
304 = Inbraak (politie)
401 = Overval (politie)
402 = Beroving (politie)
411 = Agressie / Openlijk geweld (politie)
414 = Steekpartij / Mishandeling (politie)
417 = Overlijden (politie)
419 = Schietpartij (politie)
501 = Wandelaar onder invloed (politie)
541 = Kleine brand binnen(politie)
546 = Gaslucht / -lek (politie)
559 = Ontsnapping uit gevangenis (politie)
590B = Zelfdoding of poging daartoe (politie)
591 = Overige openbare orde (politie)
601 = Onwelwording (politie)
603 = Bedrijfsongeval (politie)
606 = Poging zelfmoord (politie)
608 = Drenkeling (politie)
613 = Moeilijkheden binnen (politie)
635 = Iemand in verwarde toestand (politie)
691 = Overige dienstverlening (politie)
713 = Assistentie hulpverleners (politie)
812 = Stormschade (politie)
891 = Overige opsporingsactiviteiten (politie)

 
Share

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad

Volg ons op Telegram

Volg ons op Telegram

Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad