AltenaLokaal stelt vragen aan de raad over A27

Joop
By Joop april 10, 2019 21:47

AltenaLokaal stelt vragen aan de raad over A27

ALTENA – Afgelopen week stelde AltenaLokaal schriftelijke vragen over de verbreding van de A27 en wat de gevolgen zijn voor de gemeente Altena. Welke vragen dat zijn kunt u hieronder verder lezen.

Geachte college,

Inmiddels zijn de plannen voor de A27 in een ver gevorderd stadium. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het onderliggende wegennetwerk in de gemeente Altena.

De inwoners van Hank maken zich zorgen om de gevolgen van het verbreden van de A27 in combinatie met het verleggen van de huidige afrit. De vrees bestaat dat het overgrote deel van het verkeer de route kiest via de Jachtsloot om enerzijds Nationaal Park de Biesbosch te bezoeken of anderzijds het recreatie verkeer richting camping de Kurenpolder te bereiken. Daarnaast zal het huidige landbouwverkeer en (zwaar) transport niet afnemen. Dit zijn redenen voor AltenaLokaal om hierover vragen aan u te stellen.

Fractie AltenaLokaal ziet graag in gevolge art. 53 de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:

  • Bent u het met AltenaLokaal eens dat de werkzaamheden rondom de A27 en de situatie hierna niet mag leiden tot onveilige situaties en dat de dorpskern niet verder belast moet worden met sluipverkeer en zwaar transport?
  • Bent u bereid om de mogelijkheden te onderzoeken om dit te voorkomen?

Een reeds in de gemeente Werkendam bestaand plan was het uitdiepen van het viaduct aan de Kurenpolderweg en een rechtstreekse aansluiting te maken van de Kurenpolderweg richting de Nathalsweg.

  • Kunt u aangeven wat de kosten voor een dergelijke oplossing zouden zijn en of hier middelen voor beschikbaar zijn?

Met vriendelijke groet, namens fractie AltenaLokaal,

Jasper Berm.

Dit bercht is 298 keer gelezen

Share
Joop
By Joop april 10, 2019 21:47

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad

Wijkagent Aalburg