AltenaLokaal stuurt brief aan College Altena over gaswinning

Joop
By Joop augustus 17, 2019 11:21

AltenaLokaal stuurt brief aan College Altena over gaswinning

ALTENA – Op 16 augustus 2019 stuurde AltenaLokaal een brief aan het college van Altena over de gaswinning in de regio. In de brief worden een aantal vragen gesteld waarop de fractie van AltenaLokaal graag antwoorden ziet.

We hebben gekozen om de brief in zijn totaal te publiceren.

Geacht college,
Nu gaswinning in het Slochterenveld (Groningen) wordt afgebouwd vanwege alle problemen die zich daar de laatste decennia hebben voorgedaan; aardbevingen, bodemdalingen met schade aan woningen, gebouwen, landschap, stress, emotionele, financiële en gezondheidsschade voor de inwoners en nog veel meer ellende, gaat het ministerie van Economische Zaken op zoek naar nieuwe gasvelden in ons land en verschuiven de problemen van Groningen ook naar onze regio en gemeente. Vermilion Energy Netherlands BV krijgt toestemming om oude boorputten open te maken en nieuwe putten op kleine gasvelden aan te boren.

Het lijkt er op dat alle gemeenten die hier mee te maken krijgen in opstand komen en bezwaar hebben aangetekend. Ook vanuit onze nieuwe gemeente is dat bezwaar aangetekend. Logisch en terecht vindt AltenaLokaal gezien de impact voor de inwoners en het landschap. Geen enkel gemeentebestuur wil dat haar grondgebied ‘n 2e Groningen wordt. Helaas kan onze gemeente Altena zich ook onder deze noemer scharen door de putten in Waalwijk en Loon op Zand (en straks ook Brakel) welke uitlopers hebben naar ons gebied in de dorpen Drongelen, Meeuwen, Babyloniënbroek, Eethen, en Wijk & Aalburg.

Met Raadsinformatiefbrief 2019-029957 heeft u de raad laten weten bij Vermilion Energy Netherlands BV het verzoek te hebben weggelegd om het communicatietraject inzake de bouwkundige opname in verband met de geactualiseerde winningsplannen voor gasvelden in Waalwijk en Loon op Zand, uit te stellen totdat er een uitspraak in de beroepsprocedure is welke de voormalige gemeente Aalburg tezamen met omliggende gemeenten, het waterschap en de provincie heeft ingesteld bij de Raad van State.

  • Heeft u inmiddels vernomen of Vermilion aan dit verzoek tegemoet komt? 
  • Kunt u Vermilion verplichten dit traject te staken en de beroepsprocedure af te wachten?

Vermilion is niet altijd een even betrouwbare partner gebleken, we noemen enkele voorbeelden;

Het bedrijf heeft eerder een formele waarschuwing gekregen voor overtreding van de wet door Milieudefensie omdat de stifstofuitstoot in Natura-2000 gebied niet goed berekend was waardoor het is gelukt gaswinning in Noordwolde tegen te houden.

In de Sprang-put bij Waalwijk gaat men via “Fracken” de grond hydraulisch stimuleren oftewel persen met behulp van chemicaliën.

  • Is er in door Vermilion of het Ministerie in kaart gebracht in hoeverre milieuschade tot een van de risico’s behoort denkende aan bodemverontreiniging door lekken chemicalïën (net als in Farmsum en Hardenberg) en stikstofuitstoot in relatie tot De Biesbosch, Loonse en Drunense Duinen, Het Pompveld, De Kornsche Boezem, etc? En waar blijft het afvalwater?

In Diever en Vinkega haalt Vermilion 3x de toegestane productie hoeveelheid uit de grond; Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek. Officier van Justitie doet inmiddels ook onderzoek naar meer velden.
De gaswinning in ons Nederland dient te worden afgebouwd, desondanks presteert Vermilion het om in 2019 een recordopbrengst te produceren. Men voert sedert 2004 de gasopbrengst alleen maar op.

  • Wordt de productiehoeveelheid van de in ons omringende gebieden van tevoren vastgesteld en bekendgemaakt?
  • Wie controleert dit alles?

Gemeente Smallingerland heeft haar bestemmingsplan buitengebied gewijzigd zodat het opsporen en winnen van gas aldaar kan worden tegengehouden. Het Rijk heeft een procedure tegen deze gemeente aangespannen bij de Raad van State ondanks dat het Rijk geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze bestemmingsplanwijziging.
Iedere inwoner van dit land heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen een bestemmingsplan, laat men deze termijn verlopen dan heeft men pech. Het heeft er alles van weg dat Het Rijk, de opsteller van deze regel, zichzelf niet aan deze regelgeving hoeft te houden.

  • Heeft het ministerie zoveel macht dat de mening en de besluiten van een gemeente naast zich neer te leggen en zelfs de rechter zegt dat de minister toch wel doet wat hij zelf wil?

Minister Wiebes laat in een verklaring na alle commotie in diverse gemeenten weten dat ’n gemeenteraad meer rekening moet houden met de belangen van het Rijk en van het bedrijf Vermilion. Een opmerking die AltenaLokaal in het verkeerde keelgat schiet daar waar het gaat over het brede welzijn van onze inwoners. In de wetenschap dat de Gemeente Altena reeds bezwaar heeft aangetekend hebben wij nog enkele aanvullende vragen.

  • Hebben wij als Gemeente Altena scenario’s klaar om het maximale te doen om de boringen tegen te houden?

AltenaLokaal is content met de huidige stappen van de Gemeente Altena verwoord in de Raadsinformatiebrief, zeker zoals de lijnen zijn uitgezet naar de inwoners. Echter de tijd loopt ook door en de nieuwe informatie ook.

  • Kunnen we als volksvertegenwoordigers en gemeente op het moment dat toch de eerste brieven er uit gaan naar de inwoners zeer korte lijnen met elkaar houden om de inwoners te laten zien dat het ons menens is dat in onze gemeente geen gasboringen gaan plaatsvinden?

Ingevolge art.53 van de vergaderregeling zien wij gaarne uw schriftelijke reactie tegemoet.

Hartelijke groet, namens fractie AltenaLokaal,
Philip den Haan.

Foto: Joop Lankhaar (archief)

Dit bercht is 267 keer gelezen

Share
Joop
By Joop augustus 17, 2019 11:21

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad