CDA Altena stelt vragen over toepassing van  menggranulaat bij de aanleg van (half-)verharde fiets- en wandelpaden en rijwegen

Joop
By Joop februari 20, 2021 15:55

CDA Altena stelt vragen over toepassing van  menggranulaat bij de aanleg van (half-)verharde fiets- en wandelpaden en rijwegen


Altena – Op 19 februari 2021 stelde CDA Altena een aantal schriftelijke vragen over het toepassen van menggranulaat bij de aanleg van (half-)verharde fiets- en wandelpaden en rijwegen en de plastic vervuiling in Noordwaard in de Biesbosch. Op 20 maart vindt de landelijke opschoondag plaats, maar helaas word de conclusie getrokken waarom dat in Altena nog steeds nodig is. Als iedereen zijn afval opruimt zou Altena er een stuk schoner uitzien.

CDA Altena refereert aan een uitzending van Pointer: https://pointer.kro-ncrv.nl/staatsbosbeheer-stort-met-plastic-vervuild-bouwpuin-in-natuurgebieden

Vervolgens gaat CDA verder in haar schrijven: Dit type granulaat wordt overal in Nederland als gecertificeerde fundering van paden en wegen gebruikt. Niet alleen door Staatsbosbeheer, maar ook door andere terreinbeheerders zoals waterschappen, gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat en natuurbeschermingsorganisaties.

Dit materiaal is de reststof die vrij komt bij sloopwerkzaamheden van gebouwen. Het materiaal wordt hergebruikt. Op zichzelf is dat mooi. Echter volgens de huidige regelgeving mag daar nog 1% materiaal inzetten, zoals pluggen, stukjes pvc-buis, isolatiemateriaal, stukjes tegel, glas en koperdraad.

Ter illustratie, uitgaande van die 1% gaat het bij een pad van 80 meter lang en 3 meter breed en met een laagdikte van 10 cm, om een geschatte hoeveelheid van 2,4 grote vuilniszakken vol plastic. Dit is toch een onverteerbare hoeveelheid?

Graag roep ik in herinnering de inspanningen van vele vrijwilligers in 2019. Toen na een hoogwaterperiode heel veel restafval achterbleef in de Noordwaard, waaronder enorme hoeveelheden plastics. In Altena zijn dagelijks veel inwoners bezig onze omgeving te schonen van zwerfafval. En op 20 maart vindt de landelijke opschoondag plaats waaraan ik eerder refereerde.

Het is wat het CDA betreft niet gewenst dat plastics op deze wijze in onze openbare ruimte verdwijnen. Vaak wordt gesproken over de plastic soep in de oceaan. Maar ook op land lijkt sprake van plastic soep, wellicht minder zichtbaar maar wel degelijk aan de orde.

Helaas verpesten deze plastics onze bodem en je hoeft weinig verbeeldingskracht dat uiteindelijk de degeneratie van plastic tot microplastics slecht zijn voor onze gezondheid.

Bovenstaande vraagt om bezinning en bovendien onderstreept dit ook het belang van duurzaam bouwen met recyclebare materialen.

Gelet op het bovenstaande zie ik graag , ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen schriftelijk beantwoord: 

  1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van Pointer? Zo ja, wat vond u hiervan? 
  2. Bent u het met ons eens dat het niet wenselijk is vanuit het oogpunt van duurzaamheid dat op deze wijze plastics in de openbare ruimte verdwijnen?
  3. Hoe gaat de gemeente Altena hiermee om als het gaat om toepassing bij wegen, onverharde paden en bermen?
  4. Zijn er alternatieven denkbaar en bent u bereid daar meer gebruik van te maken? Bijvoorbeeld door geen menggranulaat toe te passen in onze bermen?
  5. Op welke wijze kunt u recyclebare bouw stimuleren?
  6. Bent u bereidt dit thema bij andere overheden zoals Waterschap en Provincie, maar ook bij terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer te agenderen?

CDA Altena ziet graag antwoorden op bovenstaande vragen.

Was getekend:
Namens de CDA-fractie,
Otto van Breugel

Share
Joop
By Joop februari 20, 2021 15:55

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad

Volg ons op Telegram

Volg ons op Telegram

Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad