CDA stelt schriftelijke vragen ingang sportpark Neer-Andelseweg aan college B&W

Joop
By Joop september 3, 2020 20:20

CDA stelt schriftelijke vragen ingang sportpark Neer-Andelseweg aan college B&W


Tijdens een sportbezoek van het CDA aan voetbalvereniging Sparta 30 heeft het bestuur van deze vereniging haar zorgen geuit over de gevaarlijke situatie bij de ingang van het sportcomplex via de Neer-Andelseweg. De kruising is niet geheel goed overzichtelijk, er wordt te hard gereden en kinderen moeten oversteken om het park te bereiken. Ook ziet het bestuur dat ouderen afstappen om de kruising veilig te kunnen oversteken om de sportverenigingen of het vrij liggend fietspad te bereiken.

Het is ons bekend dat dit niet de enige manier is om de sportaccommodaties van voetvalvereniging Sparta 30, tennisvereniging LTC Altena, IJsclub Sparta ‘82 en de skatebaan te bereiken want er ligt een fietspad wat leidt naar de Zuidwest kant van Andel en die uitkomt in de Clematis.

Niet iedereen maakt gebruik van deze weg. Zeker met de bouw van de nieuwe wijk  Bronkhorst en het Noordoostelijk gedeelte van Andel doen bezoekers en sporters vaak per fiets via de Neer-Andelseweg het sportpark aan.

Het CDA hecht grote waarde aan verkeersveiligheid in Altena. In het bestuursakkoord van de gemeente Altena is de verkeersveiligheid met name naar en rondom scholen en sportvelden als actiepunt opgenomen.

Dorpsraad Andel
Ook bij de dorpsraad in Andel is dit knelpunt bekend en die hebben tevens hun zorgen hierover geuit. De dorpsraad heeft zelfs nagedacht over een mogelijke oplossing voor dit knelpunt.

Kruising ingang sportpark
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen graag schriftelijk beantwoord.

1. Bent u het ermee eens dat het hier om een situatie betreft die valt onder het actiepunt wat in het bestuurs akkoord is opgenomen en wilt u uw antwoord nader toelichten?

2. Bent u het met het CDA eens dat het voor weggebruikers vooral jonge kinderen vanuit Andel nu niet echt veilig is om de verenigingen te bereiken en deze ook weer te verlaten via de Neer-Andelseweg?

3. Bent u op de hoogte van het voorstel van de dorpsraad en bent u bereid om met de sportverenigingen en de dorpsraad de haalbaarheid van dit plan te toetsen?

4. Welke mogelijkheden ziet u op korte en lange op termijn om deze situatie veiliger te maken en bent u bereid hier op korte en mogelijk op lange termijn invulling aan te gaan geven?

Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA fractie
Otto van Breugel

Share
Joop
By Joop september 3, 2020 20:20

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad