CDA stelt schriftelijke vragen over verplichte accountantsverklaringen die subsidieontvangers moeten overleggen

Joop
By Joop november 20, 2020 12:59

CDA stelt schriftelijke vragen over verplichte accountantsverklaringen die subsidieontvangers moeten overleggen


Arie-Pieter Verdoorn en Rene Roovers van het CDA, stelde onderstaande schrifrelijke vragen aan het college van Altena.

In de algemene subsidieverordening gemeente Altena 2019 zijn regels omtrent subsidies opgenomen. Zo zijn er in artikel o.a. bepalingen opgenomen over de wijze waarop de eindverantwoording van een ontvangen subsidie dient te geschieden. Bij subsidies van meer dan €50.000 moet een subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling indienen die onder andere een controleverklaring moet bevatten die is opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Bij onze fractiebezoeken aan onder meer het bestuur van de BIZ en het bestuur van zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk is door de besturen aangegeven dat zij deze verplichting in geen verhouding
vinden staan met de jaarlijkse omzet. Daar komt bij dat de administratie van zwembad Bijtelskil wordt verzorgd door Sportfondsen Nederland, waar ook de jaarcijfers worden opgesteld. Hierbij wordt controle wordt uitgevoerd door een intern accountant, R.J. Stoop AA, verbonden aan Sportfondsen NL die een samenstelverklaring bijvoegt. Ondanks dit gegeven wordt het bestuur van zwembad Bijtelskil toch verplicht om een relatief dure accountsverklaring toe te voegen van een andere accountant.

Naar onze mening gaat een dergelijke dure controleverklaring wel ver voor een behoorlijk eenvoudige exploitatie en 5 maanden operationele openingstijd.

De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen schriftelijk beantwoord:

  1. Bent u het met ons eens dat subsidieontvangers hoge kosten moeten maken omdat zij verplicht worden een “dure” accountantsverklaring” te overleggen?
  2. Bent u het met ons eens dat de kosten die door subsidieontvangers moeten worden gemaakt niet altijd in verhouding staan met de totale jaaromzet van de subsidieontvanger?
  3. Bent u bereid om te kijken naar goedkopere alternatieven die ook doelmatig zijn en die voor subsidieontvangers tot lagere kosten leiden?
  4. Bent u bereid om te kijken naar een juiste balans tussen de jaaromzet van een subsidieontvanger versus de verplichtingen die daarbij gelden voor een subsidieontvanger?
Share
Joop
By Joop november 20, 2020 12:59

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad