Deskundigheidsbevordering ouderen-adviseurs gemeente Altena

Joop
By Joop februari 14, 2020 11:19

Deskundigheidsbevordering ouderen-adviseurs gemeente Altena

RIJSWIJK – Het was weer een gezellig en leerzaam samenzijn met elkaar. O.l.v. Christa Barten kwamen veel onderwerpen in deze training ter sprake. En als teambuilding werd er een gezamenlijke lunch bereidt op Locatie Nijenburcht te Rijswijk op woensdag 12 februari.

Ouderenadviseurs van Trema Welzijn en Pro Seniore vervullen in de gemeente Altena  een grote rol door ouderen (op hun eigen verzoek) bij te staan om veilig, zelfstandig, zo prettig mogelijk te blijven wonen. Hierbij kunnen alle facetten aan de orde komen die het welbevinden van ouderen meten. Verdeeld in 6 onderwerpen gaat het dan om

Dagelijks functioneren

  • Meedoen
  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven

De (vrijwillige) ouderenadviseurs zijn speciaal opgeleide vrijwilligers. Zij gaan bij ouderen op bezoek, om aan de hand van bovengenoemde facetten te bespreken, wat de behoeften en verlangens zijn van zelfstandig wonende 75-plussers in de gemeente. Is er verandering of verbetering of ondersteuning nodig? Op welke gebieden is extra aandacht essentieel? Welke acties en maatregelen kunnen leiden tot het verbeteren van de kwaliteit van leven?

De ouderenadviseurs bieden daarbij een luisterend oor en bekijken, samen met de ouderen, of en wat er moet gebeuren. Zo nodig verwijzen zij ouderen (warm) door naar de juiste organisatie of (al dan niet gemeentelijke) instantie.

Voor meer informatie Trema Welzijn 0183-408444 – Pro Seniore 06-30279852

Foto’s: Trema

Share
Joop
By Joop februari 14, 2020 11:19

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad