Back to homepage

Dorpsraad

Dorpsraad GenderenDe Aalburgse politiek heeft in 2004 ingestemd met een proef voor het oprichten van dorpsraden Gestart is met 2 dorpsraden, te weten voor Veen en Meeuwen. Na de evaluatie van de oprichting van deze dorpsraden in 2007 is door de politiek besloten om, fasegewijs, ook in de andere kernen dorpsraden te gaan oprichten. Inmiddels hebben ook Genderen en Eethen een dorpsraad.

De dorpsraad van Genderen dient betrokken te worden bij plannen en andere besluiten die de leefbaarheid van het desbetreffende dorp aangaan. Dit betekent dat vanuit de gemeente bij het ontwikkelen van plannen/het nemen van besluiten steeds bekeken moet worden in hoeverre de dorpsraad hierbij ingeschakeld moet worden. Uitgangspunt moet zijn dat de dorpsraad in ieder geval de gelegenheid krijgt zijn stem te laten horen bij alle plannen die in het dorp plaatsvinden.

Concreet betekent dit dat de gemeente bij het aansnijden van nieuwe onderwerpen steeds na moet gaan of de dorpsraad bij de voorbereiding een rol moet spelen. Ook zullen de dorpsraden altijd uitgenodigd worden voor reguliere inspraak- en informatiebijeenkomsten in hun dorp.

Het dagelijks bestuur van Dorpsraad Genderen bestaat uit:

Vergaderingen en notulen
Verslag Ledenvergadering 27 -11-2019 Verslag Ledenvergadering 27 -11-2019
Notulen Dorpsraad 29 november 2018 Notulen 29-11-2018
Notulen Dorpsraad 2 mei 2018 Notulen 2 mei 2018
Verslag ledenvergadering  15-11-17 Verslag lv 15-11-2017
Verslag ledenvergadering 11-10-2016 verslag-lv-11-10-16
Verslag ledenvergadering 27-5-2015 verslag ledenvergadering 201501
Verslag ledenvergadering 26-11-2014 Verslag ledenvergadering 26112014
Verslag ledenvergadering 14-6-2014 Verslag ledenvergadering 201405
Verslag ledenvergadering 20-11-2013 Verslag ledenvergadering 201311
Verslag ledenvergadering 20-12-2012 Verslag ledenvergadering 201212
Verslag ledenvergadering 23-06-2012 Verslag ledenvergadering 201205
Verslag ledenvergadering 7-12-2011 Verslag_ledenvergadering_201112
Verslag ledenvergadering 18-06-2011 Verslag_ledenvergadering_201105
Verslag ledenvergadering 1-12-2010 Verslag_ledenvergadering_20101201
Verslag ledenvergadering 18-02-2010 Verslag van de ledenvergadering 2010
Verslag ledenvergadering 25-11-2009 Verslag_ledenvergadering_20091125
Verslag ledenvergadering 20-02-2008 Verslag_ledenvergadering_200802

Share