Droogte in de regio steeds zichtbaarder

Joop
By Joop augustus 2, 2018 13:15

Droogte in de regio steeds zichtbaarder

REGIO – De droogte in ons land begint ook in ons rivierengebied steeds meer zichtbaarder te worden. Voorlopig lijkt de droogte nog wel even aan te houden. De komende tien dagen wordt er geen neerslag van betekenis verwacht. De Bommelerwaard krijgt water uit de Afgedamde Maas en de Maas. Om het water in de polder bij Poederoijen zo hoog mogelijk te houden, laten we voor het eerst sinds 1976 water uit de Afgedamde Maas het gebied in stromen. Het water pijl in de Maas begint langzamerhand ook te zaken, dat is duidelijk te zien op de ondiepe plaatsen die aan het droogvallen zijn.

Door Hans Verbeek

Vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Rivierenland overdag een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Deze geldt sinds woensdag 25 juli voor het beregenen van gewassen in het hele rivierengebied, dagelijks tussen 09.00 en 18.00 uur. Door overdag niet te beregenen voorkomen we 30-50% waterverspilling door verdamping. Op deze manier wordt het beschikbare water zo efficiënt mogelijk gebruikt. Hoewel de meeste mensen zich aan het verbod houden zie je dat er op sommige plaatsen toch nog beregend wordt.

De droogte begint ook in de fruitteelt zichtbaar te worden, op sommige plaatsen zie je al dat de fruitbomen hun vruchten beginnen te verliezen, zeker op plaatsen waar niet beregend wordt. De fruittelers zijn dan ook bang dat de schade straks niet te overzien zal zijn.

Ook de boeren beginnen zich zorgen te maken, door de aanhoudende droogte is er niet genoeg gras meer op het land. Niet genoeg om de koeien melk te laten geven. Veel boeren zijn nu al begonnen om hun wintervoorraad te gebruiken om de beesten bij te voeren. Boeren die te weinig hebben moeten bijkopen waardoor ze hogere kosten hebben.

In delen van Nederland zijn de boeren ook al begonnen met het hakselen van de Mais, ruim twee maanden eerder dan in normale omstandigheden. Normaal gesproken gebeurt het hakselen eind september. Door de aanhoudende droogte en hitte de maïskolven niet willen groeien.

Ook de bermen liggen er troosteloos bij waardoor ze vrij gemakkelijk in brand kunnen geraken, de brandweer in ons land heeft het dan ook behoorlijk druk met het blussen van die brandjes. Ze ontstaan meestal doordat automobilisten brandende sigarettenpeuken uit hun auto gooien. Op de foto het bloemlint in Poederoijen waar ze enkele weken geleden nog zo trots op waren, maar waar nu de droogte ook zijn sporen na laat. De verwachtingen zijn dat de droogte nog zeker 10 dagen zal aanhouden.

Dit bercht is 897 keer gelezen

Share
Joop
By Joop augustus 2, 2018 13:15

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad

Wijkagent Aalburg