Feestweek Koningsdag 2016 Andel

Joop
By Joop april 21, 2016 16:15

Feestweek Koningsdag 2016 Andel

Gemeente Woudrichem logoBurgemeester en wethouders van Woudrichem hebben het volgende verkeersbesluit genomen:

OV Juliana Andel een tijdelijke verkeersmaatregel aangevraagd. Besloten is een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen in de Hoofdgraaf tussen de Julianastraat en de Langenhof te Andel op woensdag 27 april 2016.

U kunt het verkeersbesluit met ingang van de dag van publicatie zes weken inzien bij de balie van de afdeling Ruimte in het gemeentehuis (tijdens openingstijden en na het maken van afspraak ook op andere tijdstippen)

Iedere belanghebbende, die door de vergunning rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen, kan -tijdens de inzagetermijn- een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten:

uw naam en adres
de dagtekening
een omschrijving van het besluit
de gronden van het bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Breda, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 RA Breda. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

Share
Joop
By Joop april 21, 2016 16:15

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad