Gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen ondertekenen prestatieafspraken

Joop
By Joop januari 7, 2021 14:56

Gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen ondertekenen prestatieafspraken


Gemeente Altena, woningcorporaties Woonstichting Land van Altena en Bazalt Wonen (Woonlinie/Woonservice Meander) en de huurdersverenigingen hebben hun handtekening geplaatst onder de jaarlijkse prestatieafspraken. Hierin staat welke speerpunten bijzondere aandacht krijgen van deze partijen in het nieuwe jaar.

Duurzame nieuwbouw en verduurzamen bestaande woningen
Eén van de speerpunten is het vaststellen van een nieuwe woonvisie. Dat proces is al een tijd in volle gang en wordt in 2021 afgerond. Ook zoeken de gemeente en de corporaties naar nieuwe
mogelijkheden en willen ze bestaande mogelijkheden benutten voor vlotte realisatie van nieuwe sociale huurwoningen in kernen waar daar vraag naar is. Daarnaast wordt er ingezet op duurzaamheid zowel bij het bouwen van nieuwe woningen als het verduurzamen van huidige huurwoningen. Ook het vergroenen van de omgeving wordt hierbij meegenomen.

Wethouder Hans Tanis: “We gaan komend jaar verder met het realiseren van nieuwe bouwprojecten in kernen waar niet veel gebouwd is. Het is goed dat er nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Het is vanzelfsprekend dat wij als partijen ook vol inzetten op duurzaamheid.”

Kwetsbare en urgente doelgroepen
Betreft de opvang van kwetsbare en urgente doelgroepen is afgesproken om goed te monitoren om een goed beeld te krijgen naar wat nodig en mogelijk is. Hierbij wordt ook ingezet op regionale samenwerking.
Tot slot moet er in 2021 een gezamenlijke leefbaarheidsagenda komen waarbij er gekeken wordt
wat er nodig is om de leefbaarheid in de kernen in Altena te vergroten.

Oud directeur-bestuurder van Woonservice Meander Willem Bijl: “Zoals ieder jaar maken we deze afspraken als goede samenwerkingspartners. In 2021 gaan we als Bazalt Wonen, samen met onze  huurdersorganisaties, de gemeente Altena en onze collega corporatie Woningstichting Land van Altena aan de slag om deze ambities voor 2021 waar te maken”.

Share
Joop
By Joop januari 7, 2021 14:56

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad