Grip op Water Altena krijgt internationaal bezoek

Joop
By Joop december 7, 2018 11:39

Grip op Water Altena krijgt internationaal bezoek

ALTENA – De kerngroep Grip op Water ontvangt dinsdag 11 december het internationale gezelschap van het project Ground Truth 2.0. Het gaat om zo’n dertig mensen uit Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. Zij zijn allen onderdeel van het driejarig, Europees project voor burgerplatforms.

Door: Hannie Visser-Kieboom
Foto: Grip op Water

Het internationale gezelschap arriveert om 14.30 uur in de Werf te Woudrichem; vervolgens wordt een bezoek gebracht aan een klimaatbestendige tuin aan de Oude Ban te Woudrichem. Daarna wordt een bezoek gebracht aan de waterberging Andelsch Broek van Brabants Landschap. Het bezoek wordt afgesloten op Fort Altena. Enkele mensen uit Mechelen van het project in Belgie bezoeken voorafgaand nog de waterberging bij de Kornse Boezem.

Grip op Water heeft tijdens het Weidevogelfestival en de Boerenerfdag voorlichting gegeven over wat inwoners zelf kunnen doen aan de opvang van water op eigen terrein zoals meer groene tuinen. Dit najaar werd een digitale tuinen enquête gehouden; deze werd 233 maal ingevuld. De uitkomsten worden in januari gepresenteerd. In november heeft Grip op Water ook aandacht gevraagd voor de rol van water in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen.

Het doel van Ground Truth 2.0 is een generieke methodiek te ontwikkelen voor het opzetten van een burgerplatform of observatorium. In een burgerobservatorium pakken burgers, wetenschappers en beleidsmakers samen een uitdaging aan door informatie te delen en via korte lijnen te communiceren. Om de ontwikkelde methode te demonstreren en testen, heeft Ground Truth 2.0 zes burgerobservatoria opgezet in zes landen: Zweden, Spanje, Kenia, Zambia, België en Nederland. De onderwerpen zijn gekozen rondom actuele milieuthema’s, zoals waterkwaliteit, geluidsoverlast en biodiversiteit. Grip op water Altena is hierin de Nederlandse casus, met als onderwerp klimaatbestendig watermanagement.

Ieder half jaar komen de projectpartners van Ground Truth 2.0 een aantal dagen bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken en vooruit te kijken naar de komende maanden. De locatie van deze interne projectbijeenkomsten wordt zo gekozen dat een van de zes casussen bezocht worden voor een wederzijdse kennismaking. Na bijeenkomsten in Mechelen in het najaar van 2017 en Talek, Kenia in het voorjaar van 2018, komen de projectpartners van 10 tot en met 12 december bij elkaar in Delft.

http://altena.gripopwater.nu

http://gt20.eu

https://www.facebook.com/gripopwateraltena/

Share
Joop
By Joop december 7, 2018 11:39

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad