Jaarvergadering hsv De Bergse Maas

Joop
By Joop februari 11, 2019 08:33

Jaarvergadering hsv De Bergse Maas

GENDEREN – Op 25 februari houdt hengelsportvereniging “De Bergse Maas” haar jaarlijks ledenvergadering die wordt gehouden bij café Van Wijk in Genderen.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen:

 1. Opening: door de voorzitter
 2. Notulen vorig vergadering
 3. 3.Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financiéel jaarverslag 2018
 6. Verkiezing kascommissie lid
 7. verslag wedstrijden senioren/junioren
 8. bestuursbeleid
 9. Pauze
 10. bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar Arjo Bouman. Aftredend en herkiesbaar Lena van Berkel.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting

Dit bercht is 493 keer gelezen

Share
Joop
By Joop februari 11, 2019 08:33

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad