Meepraatavond park Eethen 4 april 2018

Joop
By Joop maart 29, 2018 16:09

Meepraatavond park Eethen 4 april 2018

Publicatie gemeente Aalburg

De gemeente Aalburg wil in 2018 een aantal projecten in gang te zetten, en zo mogelijk ook nog uitvoeren, om de kwaliteit van het landschap te verbeteren. Een project dat wij graag, in samenspraak met de samenleving, op willen pakken is het aanleggen van een wandelverbinding tussen de Nieuwe Steeg en de Molensteeg in Eethen op de grond van de gemeente grenzend aan het voetbalcomplex van GDC. Wij nodigen belangstellenden van harte uit voor een eerste gedachtewisseling over dit idee.

Het stuk grond dat we helemaal of gedeeltelijk in dit project een invulling kunnen geven is circa 5 hectare groot. De grond is nu in gebruik voor agrarische doeleinden. Naast een wandelverbinding is er genoeg ruimte voor andere functies. We kunnen hierbij denken aan een inrichting voor natuur, recreatie, educatie, combinaties hiervan, et cetera. We zeggen niet op voorhand dat alles te realiseren is. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het uiteindelijke kostenplaatje. Maar we willen graag open het proces ingaan. Buro Lubbers uit Vught heeft opdracht gekregen om het interactieve proces met de samenleving te begeleiden en aan de hand van de input van de betrokken partijen een ontwerp te maken voor het gebied.

Meepraatavond 4 april 2018

De eerste meepraatavond over dit projectidee is op 4 april 2018, om 19.30 uur, bij voetbalvereniging GDC Nieuwe Steeg 2 Eethen. Het programma is globaal als volgt:

  • welkom door wethouder Pim Bouman
  • korte presentatie door Buro Lubbers
  • gelegenheid om wensen, ideeën en kennis in te brengen
  • samenvatting eerste meepraatavond
  • vervolgtraject

Als u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met Sjanie van Trigt, s.vantrigt@aalburg.nl, 0416-698770.

Share
Joop
By Joop maart 29, 2018 16:09

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad