Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Joop
By Joop maart 18, 2020 18:52

Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenteblad van Altena

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Middenen West-Brabant)

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,
gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG, besluit de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, te weten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, en Zundert.

Artikel 2. Verboden

 1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.
 2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
  1. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek
   toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
  2. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden; sauna’s;
  3. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotischpornografische aard worden aangeboden;
  4. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).

3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:

 1. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel van het Wetboek van Strafvordering;
 2. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
 3. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;
 4. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking eerdere noodverordening

 1. Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
 2. De noodverordening van 13 maart 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en WestBrabant.

Vastgesteld op 16 maart 2020 te Tilburg
De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant drs. Th.L.N. Weterings

Het volledige rapport kunt vindt u HIER

Bron: Overheid.nl

Share
Joop
By Joop maart 18, 2020 18:52

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad