Onrust in Genderen over komst windturbines aan de overkant van de Maas

Joop
By Joop januari 6, 2019 21:23

Onrust in Genderen over komst windturbines aan de overkant van de Maas

GENDEREN – Veel inwoners in Genderen zijn verontrust over de eventuele komt van een paar reusachtige windturbines aan de overkant van de Bergsche Maas. Afgelopen zaterdag kregen veel inwoners ook een schrijven in de bus Engergie Gezond waarin ook die hun verontrusting uitspreken. Een drietal boeren hebben in samenwerking met projectontwikkelaar Renewable Factory B.V. en Energiek Heusden een plan ontwikkeld waarbij er drie – en wellicht vier – windturbines zullen worden geplaatst langs de Bergsche Maas tussen Heesbeen en Doeveren. De as-hoogte van deze wind- molens is bedacht op 135 meter met daarboven wieken van 75 meter (dat is 3,5 keer zo hoog als de Heusdense Brug). De tiphoogte zal dus 210 meter bedragen. Nog nergens in Nederland staan al dergelijk hoge windturbines.

De bewoners in Genderen en Heesbeen zullen onder andere last kunnen krijgen van (slag)schaduw van een windturbine op bijvoorbeeld een raam van een huis valt, wordt deze als hinderlijk ervaren. De lichtinval, welke als knipperend ervaren wordt, vinden mensen over het algemeen storend en irriterend. Volgens de norm mag er niet meer dan 17 dagen 20 minuten per dag slagschaduw optreden. Wordt dit overschreden dan moet de windturbine stilgezet worden op momenten dat slagschaduw kan optreden, maar dat betekent nog steeds 5,7 uur hinder van dit zeer storende effect. Periodes korter dan 20 minuten tellen NIET mee.

Geluid
Maar er is volgens Engerie Gezond meer dan allen de slagschaduw. Windturbines maken bij de bron een geluid wat overeen komt met een drukke snelweg. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het geluid tot op 1500 meter hinderlijk kan zijn en dat geluid van windturbines sneller hinderlijk is dan dat van auto’s en industrie (RIVM). Professor Van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen): “De overheid en exploitanten doet de klachten van om- wonenden af als een ‘not in my backyard’-houding. Mensen die tot op 1 tot 2 kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van. Bovendien worden de geluidsnormen echt overschreden. Windparken zijn gewoon big business”, aldus Engergie Gezond.

Trillingen
Daarnaast is er nog een belangrijk aspect volgens Engergie Gezond en dat zijn de trillingen. Naast het hoorbare geluid is er ook hinder te verwachten van geluidstrillingen (laag-frequent geluid) die we niet kunnen horen, maar die ons lichaam wel voelt. Deze trillingen kunnen bij mensen die binnen een straal van 1500 meter van een windturbine wonen, serieuze (gezondheids) klachten veroorzaken. De verzameling klachten wordt ook wel aangeduid als het Wind Turbine Syndrome (WTS). Er zijn door het WHO onderschreven wetenschappelijke studies die WTS bevestigen.

Zorgen
Iedereen die zich zorgen maakt over de eventuele komst van deze windturbines of eventuele vragen heeft kan contact opnemen via info@energie-gezond.nl. In oktober van het afgelopen maand spraken raadsleden Kees de Waal en Arno Bouman ook al hun zorgen uit in de gemeenteraad. Arno Bouwman heeft er toen nog een blog over geschreven die je HIER terug kunt vinden. Volgens Arno Bouman zullen de gevolgen niet alleen voor Genderen nadelig kunnen uitpakken maar ook voor Drongelen en Eethen.

Link blog Arno Bouman http://www.arnobouman.nl/hoge-windmolens-vangen-veel

Dit bercht is 1528 keer gelezen

Share
Joop
By Joop januari 6, 2019 21:23

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad

Wijkagent Aalburg