Op weg naar een nieuw subsidiebeleid

Joop
By Joop maart 20, 2020 17:08

Op weg naar een nieuw subsidiebeleid

ALTENA – Deze week ontvangen alle verenigingen die subsidie krijgen een brief met de voorgenomen beëindiging van hun subsidie. Dit heeft alles te maken met het nieuwe subsidiebeleid wat in de maak is en in 2021 ingaat. Op dit moment gelden verschillende subsidieregelingen nog vanuit de voormalige gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Het nieuwe beleid moet zorgen voor eenduidigheid en een eerlijke verdeling. Uitgangspunt is dat het totale subsidiebedrag hetzelfde blijft. Op dit moment zijn er 38 subsidieregelingen en verordeningen. Dit gaat terug naar 4.

Wethouder Tanis: “Het opzeggen van de subsidie moeten wij formeel doen. Tegelijkertijd werken wij hard aan het nieuwe beleid. In de loop van 2020 wordt het nieuwe beleid vastgesteld waarna clubs en verenigingen weer subsidie kunnen aanvragen voor 2021. Ook komt er een goede overgangsregeling voor clubs en verengingen zodat een eventuele teruggang in subsidie de eerste twee jaar wordt opgevangen. We willen clubs en verenigingen zoveel mogelijk tegemoet komen en ondersteunen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Altena gebruik kunnen blijven maken van de activiteiten die deze clubs aanbieden.”

Beleid samen vormgeven met clubs
Wethouder Tanis: “Clubs en verenigingen binnen de gemeente Altena zijn van groot belang voor onze inwoners. We willen het nieuwe subsidiebeleid daarom samen vormgeven. Zo zijn in oktober 2019 clubs en verenigingen uitgenodigd om mee te praten over het nieuw te vormen subsidiebeleid. Ook is er een klankbordgroep van vertegenwoordigers van deze clubs opgericht en volgt er later dit jaar weer een bijeenkomst voor alle subsidieontvangers.”

Mede op basis van de input in oktober heeft de gemeenteraad in december 2019 de kaders vastgesteld. Dit  vormt de basis voor nieuwe subsidieregelingen waar de gemeente op dit moment aan werkt. In maart zijn mogelijke scenario’s met de klankbordgroep besproken. Suggesties van de klankbordgroep zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van deze scenario’s. In april stond er weer een bijeenkomst op de planning voor clubs en verenigingen waar de verschillende scenario’s van het nieuwe beleid besproken zouden worden. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet mogelijk en wordt er nagedacht over een alternatief.

Share
Joop
By Joop maart 20, 2020 17:08

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad