Openbare fractievergadering AltenaLokaal op Park Veldzicht in Genderen

Joop
By Joop maart 21, 2019 13:26

Openbare fractievergadering AltenaLokaal op Park Veldzicht in Genderen

GENDEREN – Altena Lokaal houdt maandelijks een openbare fractievergadering op locatie. Inwoners / verenigingen  wordt gelegenheid gegeven om een actief onderwerp aan de orde te brengen of inwoners wordt gelegenheid gegeven om bij te praten. Afgelopen woensdag (20/3) was de fractie te gast bij Park Veldzicht in Genderen.

Door: Joop Lankhaar

Tijdens de fractievergadering waren NOAD’32, Hart van Aalburg, turnvereniging W.I.K. en een inspreker uit Meeuwen uitgenodigd om hun wensen  kenbaar te maken aan de fractie van AltenaLokaal.

De vergadering werd geopend door Shah Sheikkariem die de aanwezigen welkom heette, die eerst de aanwezige fractie voorstelde: Philip den Haan, René Hoegee, Hetty Schelle, Jasper Berm, Henri Boevé en gastvrouw Jenneke Komejan.

Philip den Haan stelde zich eerst voor aan de genodigden en vertelde hoe de politiek zijn interesse heeft gekregen. Als oud-politieman heeft hij altijd dicht bij de mensen gestaan en vindt dat hij zijn bijdrage aan de politiek gestalte kan geven omdat hij de mensen door en door goed kent. Door die kennis kan hij de politiek prima aansturen en de wensen kenbaar kan maken. Informatie gestuurd vanuit de bevolking is zijn zienswijze. Zijn motto is dan ook: B.O.B. (Beeldvorming – Opiniërend – Besluitvorming).

Daarna stelde het stichtingsbestuur van Veldzicht zich voor aan de aanwezigen. Daniël van Drunen (vers bestuurslid) stelt zich voor en verteld gedreven over het ontstaan van Veldzicht en wat de toekomstvisie is van Veldzicht. Op dit moment zijn er al heel wat wensen in vervulling gegaan en binnenkort zal Veldzicht officieel worden geopend. (binnenkort hoor u hier meer over).  Maar het uiteindelijke doel is om Veldzicht, met al zijn activiteiten, open te stellen voor het grote publiek zonder dat het entree gaat kosten, het moet laagdrempelig worden voor iedereen, dus ook voor het publiek met een kleinere beurs. Men wil binnenkort starten met 3 dagen voor Prisma, een wandelbos, kabouterbos en er wordt nagedacht over een kerstmark.

In navolging van Altena Lokaal had Van Drunen ook een B.O.B. in gedachten: Burgerinitiatief – Ontwikkeling – Bureaucratie, waar het laatste slaat op de dikwijls trage vooruitgang van de politiek als het om meedenken gaat. Nee het gaat Veldzicht niet om ‘geld’, maar om meedenken van de politiek als het gaat om b.v. verzekeringen onderhoud schade aan gebouwen (het is en blijft een gebouw van de gemeente). Zo is in het verleden als eens nagedacht over zonnepanelen op of rond het gebouw, wat de kosten behoorlijk zou drukken. Helaas is dat toen afgewezen binnen de raad, maar we blijven proberen om Veldzicht rendabel te maken met minimale bijdrage van de gemeenschap en willen het nogmaals voorstellen aan de nieuwe gemeente van Altena, aldus Van Drunen.

Naast Van Drunen is nog een bekend gezicht actief geworden binnen de gelederen van Veldzicht, De heer Fons Naterop, voor iedereen bekend als oud-burgemeester van de voormalige gemeente Aalburg, die de woorden van Van Drunen ondersteunde. Een burgerinitiatie van deze omvang moet beloond worden. Extra ondersteuning vanuit de gemeente Altena en is belangrijk voor de hele gemeenschap. Politieke partijen zijn belangrijk om te bemiddelen tussen vrijwilligers en het gemeentelijk apparaat.

Na het voorstelrondje kreeg bestuurslid Heri Raams van NOAD’32 gelegenheid om de wensen van zijn vereniging kenbaar te maken. Al enige tijd kampt de vereniging met een tekort aan parkeerplaatsen terwijl aansluitend aan het terrein een braakliggend stuk grond ligt wat prima gebruikt kan worden als uitbreiding van het bestaande parkeerterrein. Een en ander werd toegelicht met foto’s.

RED: Helaas konden wij niet alle sprekers horen omdat andere belangrijke zaken ons genoodzaakte om de vergadering te verlaten.

Wel is duidelijk geworden dat de noodzaak van verenigingen en clubs bestaat om makkelijker toegang te vinden richting politiek, waar in ieder geval de AltenaLokaal gehoor aan wil geven, door regelmatig fractievergaderingen op locatie te houden.

Maar ook andere politieke partijen begrijpen inmiddels dat de afstand politiek en burger verkleind dient te worden om er achter te komen wat er onder de bevolking leeft. Een goed initiatief naar onze mening.

 

Dit bercht is 532 keer gelezen

Share
Joop
By Joop maart 21, 2019 13:26

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad