Philip den Haan spreekt voorafgaand aan debat over jaarstukken Altena

Joop
By Joop juli 7, 2020 22:38

Philip den Haan spreekt voorafgaand aan debat over jaarstukken Altena


Altena – Factievoorzitter Philip den Haan van AltenaLokaal sprak de raad van Altena toe voorafgaand aan het debat over de Jaarstukken tijdens de raadsvergadering van de gemeente Altena op 7 juli 2020. We zullen zijn woorden hieronder onverkort weergeven.

Philip den Haan

Voorzitter, dank u wel.
Allereerst Complimenten voor de Kaderbrief, veel, maar goed leesbaar, vernieuwend. Houwen zo.

De Algemene Beschouwingen van AltenaLokaal beginnen met een (erg) korte terugblik naar anderhalf jaar bestuurlijk, organisatorisch en politiek bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst in en voor Altena.

Gegeven de omstandigheden die een fusie altijd met zich meebrengt, dat leert de ervaring, zijn we daar wat ons betreft in geslaagd. We kunnen zeker verder. Tot zover de terugblik…

We kunnen verder met proeven aan van binnen naar buiten werken en anders om. ……. Verder ook met de Cultuur Omslag die we politiek en bestuurlijk in Altena moeten uitbouwen. Met nadruk op moeten. Wat betekent dat dan…?

EEN PAAR AANDACHTSPUNTEN

  • Nog meer maatwerk leveren
  • Goed weten waar we er voor zijn en daar ook op leidinggeven, op sturen
  • Een beetje meer buiten de lijntjes kleuren
  • Meer kijken wat wel kan ipv niet kan
  • En nog pro actiever zijn hoort daarbij
  • Processen veel meer naast elkaar afwerken ipv onder elkaar

In een sessie in het Biesbosch museum maakten we al kennis met Uitdagend Besturen. Dat was nog een heet soepje. Met wat blazen en een scheutje room, kunnen we die ook zonder onze mond te
branden gaan eten wat AltenaLokaal betreft. Hoe eerder hoe beter.

Voorzitter, in beschouwingen zit een terugblik, ook richting, maar wat AltenaLokaal betreft horen daar ook complimenten bij. Voor het stuk was er 1. We hebben er nog 2.

Het eerste compliment is voor onze griffie, onze voortreffelijke griffie. Bereikbaar, behulpzaam, innovatief en ook nog leuke gasten …

Het 2e is voor iemand in ons midden.

AltenaLokaal kijkt met respect en veel waardering naar Pauline van der Tol. Knap hoe zij zich weet staande te houden in een nieuwe wereld van digitale vergaderingen, overal aanwezig is, moet zijn en er ook is. …. Hoe knap is dat dat je op respectabele leeftijd dit in je mars hebt. We willen een vitale gemeenschap zijn en Pauline is daar een mooi voorbeeld van.

Voorzitter, na behandeling van veel oude dossiers van de voormalige gemeenten, naderen we de actualiteit en dus ook het heden, zelfs ook de waan van alle dag. De actualiteit van nu en de visie op onze toekomst. AltenaLokaal vindt dat we onderbouwd aan de slag kunnen met die toekomst en de altijd en ieder jaar op ons afkomende dossiers.

Voorzitter, u weet ook dat we het daar niet meer mee kunnen doen. Steeds vaker krijgen we te maken met dossiers, vraagstukken, uitdagingen die ineens opkomen. Vrijwel altijd met een stevig financieel gevolg in het nadeel van een gemeente. Vaak ook onvoorzien, maar ook soms niet helemaal onverwacht, maar nog te weinig op ingespeeld. Daar moeten we nog beter in worden en leren van de ervaringen op dit gebied.

En….. Voorzitter dan heb ik het nog niet over de coronatijd die ook in de afgelopen periode is begonnen en waarvan het einde op veel vlakken nog niet in zicht is. Wij hebben helaas in Altena ook
te maken gehad met slachtoffers van dit wereldwijde virus. Met eerbied en respect praten we over en gedenken we hen die ons zijn ontvallen en gaat onze deelneming uit naar de nabestaanden om het verlies een plek te geven. Dat zijn de harde feiten helaas van een ramp. Want dat is dit.

We moeten en kunnen door. Ook dat heeft de tijd ons geleerd. En dat is maar goed ook. Scherp blijven, voorzichtig ook en toch ook door. Door met leven, door met de toekomst. Onze toekomst
samen. Zonder ons zelf zoals we hier zitten te kort te willen doen, vooral de toekomst voor onze kinderen en hun kinderen. En als kersverse trotse Opa begrijp ik dat meer en meer.

Deze afgelopen maanden hebben ons veel geleerd. Dat we veel samen kunnen. Kunnen opbrengen en kunnen handelen. (Hulde aan al onze cruciale beroepen die de ergste strijd tot nu hebben doorstaan om anderen te helpen).

Dan terug naar nu, 7 juli 2020. De basis en richting voor de nabije toekomst van Altena.

AltenaLokaal neemt u mee in enkele korte (richtinggevende) punten. Sommigen zijn een herhaling van wat ik in mijn terugblik en inleiding al heb genoemd. Sommigen zijn ook nieuw.

Integraal Beton  Niets is los te zien van elkaar
Niet alles in beton gieten
Ruimte laten voor nieuwe invloeden en actuele informatie
Coronatijd Ook dit nadeel kent gek genoeg zijn voordelen.
Krachtige inwoners/ Vrijwilligers hebben zich laten zien en die willen wij nog meer inzetten!
Onze lokale economie moet nu extra op onze flexibel ingerichte werkwijze kunnen rekenen. Zij dragen bij aan de toekomstperspectieven van ons gebied.
Thuiswerken is norm geworden en laat zien dat we het kunnen.
Uitbreiding Gemeentehuis wat ons betreft van de baan!
Subsidie AltenaLokaal komt na de zomer met initiatieven op dit gebied. Zeker gelet op wat we hebben geleerd van Coronatijd, wat we hebben gezien met de cijfers rond Sociaal Domein, waar we zoveel geld lijken tekort te komen, maar waar veel ruimte zit om anders te denken en te doen. Krachtige inwoners, onze vrijwilligers veel meer te gaan gebruiken en ondersteunen.
Atletiekbaan Nog deze regeerperiode klaar voor gebruik !!!
IHP We verwachten dat het IHP nog genoeg uitdaging zal kennen maar we gaan het niet uit de weg
RBT Onze bedrijventerreinen hebben ook invloed op onze regio, dus is het van groot belang dat we hier meer op raadsniveau met elkaar uitwisselen.
We willen nu al verdere ontwikkelingen onderzoeken.
INVESTEREN Juist nu. Creatief zijn. Niet steeds vragen waar zit de dekking, maar creatief meedenken.

 

Voorzitter ik kom tot een afronding voor de wekker gaat. AltenaLokaal kan en wil door met de cijfers, feiten en uitdagingen die er liggen en wil er samen werk van maken.
Namens fractie AltenaLokaal, Philip den Haan

Share
Joop
By Joop juli 7, 2020 22:38

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad