Samen sterk in mensenwerk

Joop
Door Joop oktober 5, 2017 20:47

Samen sterk in mensenwerk

Het dagelijks bestuur van WAVA/!GO heeft op 28 september 2017 met instemming kennis genomen, van de resultaten over het eerste halfjaar van 2017.

Mensenwerk is de basis
Met elkaar streven we naar een inclusieve samenleving met mensenwerk als basis. We willen de inwoners van de regio Dongemond, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ondersteunen. Hierin werken we samen met de zes gemeenten uit de regio Dongemond. En dat levert mooie resultaten op. Denk hierbij aan trajecten rondom Beschut Werk, sociale detachering en statushouders. Maar ook met het UWV, GGZ en de PRO/VSO-scholen wordt intensief gekeken naar mogelijke samenwerkingen. Hieruit is met het GGZ een akkoord bereikt over een raamovereenkomst voor arbeidsmatige dagbesteding.

Eén aanspreekpunt
WSP WerkLink is, in de regio Dongemond, het aanspreekpunt voor werkgevers voor personeelsvragen, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. Met de zes Dongemond gemeenten, WAVA/!GO en UWV zijn over WerkLink samenwerkings-afspraken gemaakt en vastgelegd. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking voor de subregionale werkgeversbenadering voor vier jaar bekrachtigd. De overeenkomst zal, na besluitvorming door de colleges, naar verwachting in de tweede helft van 2017 ondertekend worden.

Intensiever samenwerken in West-Brabant
Het sectorplan West-Brabant is vastgesteld door o.a. de besturen en directies van WAVA/!GO, WVS en ATEA. Dit plan heeft als doel om innovatie en transformatie te stimuleren bij SW-bedrijven. Denk hierbij aan het bevorderen van arbeidsontwikkling van sw-medewerkers en het stimuleren van de doorstroom naar regulier (begeleid) werk.

Positief financieel resultaat
De halfjaarcijfers 2017 laten een positief resultaat zien van € 660.000 en zijn daarmee gunstiger dan begroot. Dit resultaat is te danken aan meerdere incidentele factoren. Daardoor kan dit resultaat niet worden doorgetrokken naar de rest van het jaar.

Dit bercht is 477 keer gelezen

Share
Joop
Door Joop oktober 5, 2017 20:47

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad

Wijkagent Aalburg