Snelheid met nieuw sportbeleid in Altena

Joop
By Joop september 6, 2019 16:42

Snelheid met nieuw sportbeleid in Altena

“Het beleid van de vorige 3 gemeentes was zeer verschillend. Sportverenigingen willen weten waar ze aan toe zijn.”  Arie-Pieter Verdoorn (CDA)

Wat het CDA betreft moet het college snel aan de slag met het nieuwe sportbeleid in de gemeente Altena. CDA Raadslid Arie-Pieter Verdoorn  geeft aan dat hij diverse signalen heeft ontvangen van sportverenigingen die nu in onzekerheid zijn over het nieuwe beleid en de subsidie die zij gaan ontvangen. Het beleid van de vorige 3 gemeentes was zeer verschillend, hierdoor weten verenigingen momenteel niet waar ze aan toe zijn. Bovendien hebben de sportverenigingen  de subsidiegelden in 2019 veel later ontvangen. Volgens Verdoorn zijn deze inkomsten erg belangrijk en zorgen ervoor dat verenigingen kunnen voortbestaan.  Hij stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W.

Verdoorn wil weten wanneer het sportbeleid in Altena wordt vastgesteld en vraagt om alle sportverenigingen hierover te informeren door een informatieavond voor de sportverenigingen te organiseren.

De sportverenigingen in Altena staan voor zware opgaven. Kinderen aan het sporten krijgen, duurzame energie gebruiken, vrijwilligers aantrekken en evenementen organiseren. Sportclubs in Altena moeten veel ondernemen, maar hebben niet altijd genoeg menskracht daar hoort onzekerheid over het nieuwe beleid en subsidies niet bij aldus Verdoorn.

Zoals gewoonlijk publiceren wij altijd de vragen die aan het college worden gesteld ongewijzigd.

Onderwerp: schriftelijke vragen over vaststelling subsidie- en sportbeleid.

Geacht college,

Het CDA krijgt van veel verenigingen signalen dat er onduidelijkheid bestaat over het subsidie- en sportbeleid van de gemeente Altena. Het beleid van de vorige 3 gemeentes was zeer verschillend, hierdoor weten verengingen niet waar ze aan toe zijn. Verenigingen weten zodoende niet wat de financiële gevolgen voor de lange en korte termijn kunnen zijn. Bovendien hebben ze de subsidiegelden in 2019 veel later ontvangen dan gebruikelijk is.

De CDA fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende vragen graag schriftelijk beantwoord.

1. Kunt u aangeven wanneer het subsidie en het sportbeleid voor de gemeente Altena wordt vastgesteld?
2. Kunt u alle verenigingen actief communiceren aangaande het huidige subsidie en sportbeleid en het nieuwe subsidie en sportbeleid voor de gemeente Altena?
3. Is het mogelijk een informatieavond te organiseren voor alle betrokkenen op zowel subsidie- als sportbeleid?
4. Kunt u aangeven wanneer de subsidiegelden van 2020 voor de verenigingen worden uitgekeerd?

Namens de CDA fractie Arie-Pieter Verdoorn

  • Afbeelding: Joop Lankhaar

 

Share
Joop
By Joop september 6, 2019 16:42

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad