Subsidieverantwoording wordt voor verenigingen eenvoudiger én goedkoper!!!

Joop
By Joop februari 26, 2021 09:16

Subsidieverantwoording wordt voor verenigingen eenvoudiger én goedkoper!!!


Altena – Verenigingen die per jaar meer dan € 50.000 aan subsidie ontvangen van de gemeente zijn verplicht om bij de definitieve aanvraag een dure accountsverklaring te overleggen. Dit is een doorn in het oog bij Rene Roovers (CDA Altena) omdat een  accountantsverklaring niet altijd in verhouding staat met het subsidiebedrag dat een vereniging van de gemeente ontvangt en nogal veel geld kost.

Naar aanleiding van een aantal signalen van verenigingen die Roovers opving tijdens werkbezoeken stelde hij het college onlangs een aantal kritische vragen met het doel subsidieverantwoording voor verenigingen eenvoudiger en goedkoper te maken.

 Het College heeft in de beantwoording op de door het CDA  gestelde vragen aangegeven dat de grens van € 50.000 verhoogd zal worden naar € 100.000. Verenigingen die minder dan € 100.000 aan subsidie ontvangen hoeven dus geen dure accountsverklaring meer te overleggen. 

Ook gaat het college op zoek naar goedkopere oplossingen zoals bijvoorbeeld een samenstellingsverklaring. Een dergelijke verklaring is goedkoper dan een accountantsverklaring.

Rene Roovers is blij met de reactie van het college. Het betekent immers dat verenigingen geen geld meer hoeven te verspillen aan dure accountantsverklaringen en dus geld in de knip houden of anders kunnen besteden.

Share
Joop
By Joop februari 26, 2021 09:16

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad

Volg ons op Telegram

Volg ons op Telegram

Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad