Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

Joop
By Joop januari 12, 2018 19:49

Week van Gebed 2018: ‘Recht door zee’

GenderenVan 21-27 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in Genderen zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Kerken uit het Caribisch gebied hebben dit jaar de centrale Bijbeltekst aangedragen: Exodus 15 vers 1-21. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij.

De gebedssamenkomsten in Genderen vinden plaats op 22-01 t/m 27-01 in het Kruispunt van 19.00-19.45 uur en op 21-01 in de Regenboog voorafgegaan door een gebedsdienst om 18.30 uur in de Hervormde Kerk. Organisatoren zijn beide kerken van Genderen.

Dit bercht is 991 keer gelezen

Share
Joop
By Joop januari 12, 2018 19:49

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad