Zaltbommel helpt met extra Coronamaatregelen

Joop
By Joop april 9, 2020 08:40

Zaltbommel helpt met extra Coronamaatregelen


De gemeente Zaltbommel neemt een aantal extra maatregelen voor ondernemers, verenigingen en instellingen, tuinders en inwoners om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarover besloot het college van B&W gisteren. Deze maatregelen komen bovenop de steunmaatregelen vanuit het Rijk. Eén van die maatregelen is het tijdelijk gratis parkeren in de binnenstad van Zaltbommel.

Maatregelen voor ondernemers
De gemeente treft een aantal maatregelen voor ondernemers om de financiële gevolgen van Corona in te perken. Deze maatregelen zijn aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk. Zo mogen supermarkten ’s nachts bevoorraden, worden vergunningsprocedures zoveel mogelijk versneld, zijn we coulant met het verlenen uitstel van betalingen en betalingsregelingen. Ondernemers worden per brief door de gemeente over de maatregelen geïnformeerd. Ook op zaltbommel.nl staan alle ondernemersmaatregelen op een rij.

Gratis parkeren in de binnenstad
Eén van de maatregelen is het besluit om vanaf vrijdag 10 april tot 1 juni geen parkeergeld te innen in de binnenstad van Zaltbommel. Daarmee komt de gemeente zowel ondernemers, maar ook inwoners en bezoekers van de binnenstad tegemoet.

Noodfonds voor verenigingen en instellingen
Het college stelt aan de gemeenteraad voor een noodfonds van € 2,5 miljoen voor verenigingen en instellingen op te richten. Dit noodfonds is bedoeld om verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk die als gevolg van de Coronacrisis in de financiële problemen komen te kunnen ondersteunen. Het noodfonds kan aangesproken worden als aanvulling op al bestaande (landelijke) regelingen. De gemeente stelt direct een bedrag ter grootte van het tekort beschikbaar aan de hulpbehoevende organisatie. Als de organisatie voldoet aan de voorwaarden zet de gemeente de bijdrage later om in een gift. ‘Verenigingen en instellingen zijn van groot belang voor onze gemeenschap. Zij zijn het cement van onze samenleving. Wij vinden het van belang dat zij kunnen blijven voortbestaan’, aldus burgemeester Van Maaren. Vanaf 28 april kunnen verenigingen in instellingen hiervoor bij de gemeente terecht.

Tijdelijke verruiming regels huisvesting arbeidsmigranten
Om tuinders te helpen in de grote arbeidsbehoefte tijdens de oogsttijd stelt het college voor om gedurende de Coronacrisis de regels voor huisvesting van arbeidsmigranten te verruimen. De verruiming houdt in dat tuinders tijdelijk ook arbeidsmigranten mogen huisvesten die niet op hun eigen terrein werken. Hiermee beoogt de gemeente het aantal verplaatsingen en daarmee de gezondheidsrisico’s te verminderen. Het biedt tuinders de mogelijkheid te geven gebruik maakt van de arbeidsmigranten die nog in ons land zijn. Ook mag een tuinder tijdelijk huisvesting plaatsen op een locatie op zijn terrein die vanuit ruimtelijk oogpunt niet optimaal is. Aan de overige leefbaarheidsvoorwaarden moet in de huisvesting wel voldaan worden.

Share
Joop
By Joop april 9, 2020 08:40

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad

Volg ons op Telegram

Volg ons op Telegram

Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad