Zorgen om verkeersveiligheid in Altena

Joop
By Joop januari 26, 2021 16:55

Zorgen om verkeersveiligheid in Altena


Ambities ontbreken en Altena scoort onvoldoende als het gaat om verkeersveiligheid 

ALMKERK – Tijdens de behandeling van de verkeersmobiliteit in de gemeente Altena hebben John Bakker (Altena Lokaal) en Otto van Breugel (CDA) gepleit om verkeersveiligheid in Altena als belangrijk punt extra te benoemen. In de  gemeenteraadsvergadering van volgende week dinsdag worden  de hoofdlijnen van de mobiliteitsvisie  vastgesteld. In de hoofdlijnenvisie mobiliteit worden belangrijke punten benoemd zoals samenwerken, zorgen voor een goed fiets-en wegennetwerk en goede verbindingen naar OV locaties. Deze punten worden verder uitgewerkt in een mobiliteitsvisie die loopt tot 2040. Bakker en Van Breugel  missen echter 1 belangrijk onderwerp in de visie “veiligheid”. 

John Bakker ‘Als we over verkeersveiligheid spreken wat zijn dan onze ambities? en hoe gaan we dit in de praktijk uitwerken? Verkeersveiligheid is  een belangrijk punt eigenlijk de rode draad in deze mobiliteitsvisie wat ik mis in dit voorstel en wat we zeker niet uit het oog moeten verliezen.

Van Breugel vult aan; volgens de gemeente scoort Altena  een onvoldoende op verkeersveiligheid en  zit het onder het Brabants gemiddelde.  Bij onze inwoners zijn de zorgen groot  over verkeersoverlast, te hard rijden, sluipverkeer en slechte verlichting van bijvoorbeeld  fietspaden! Het is goed we nadenken hoe we snel, duurzaam en op allerlei manieren kunnen bewegen in onze gemeente  maar dat moet ook veilig zijn.

Juist veiligheid mis ik in heel het voorstel aldus Otto Van Breugel die samen met John Bakker tijdens de oriënterende vergadering aankondigde met een voorstel te komen om dit belangrijke punt in de mobiliteitsvisie te krijgen

Share
Joop
By Joop januari 26, 2021 16:55

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad

Volg ons op Telegram

Volg ons op Telegram

Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad