Zorgen over de toename van verkeersoverlast in Altena

Joop
By Joop januari 10, 2020 11:04

Zorgen over de toename van verkeersoverlast in Altena

Te hard rijden; verkeerd parkeren; crossende brommers; overlast van landbouwtrekkers; sluipverkeer van de A27; te zware voertuigen en auto’s die door de wijken rijden én zorgen om de verkeersveiligheid bij scholen. Het zijn onderwerpen die CDA raadslid Otto van Breugel ter ore komen van inwoners in de gemeente Altena. Van Breugel maakt zich dan ook zorgen, omdat het binnen de gemeente Altena ontbreekt aan goed beleid op verkeer en vervoer.

‘De oude plannen zijn van jaren terug. Dit is echt iets wat snel moet worden opgepakt. Wanneer je een goed beleid hebt, kun je de inwoners ook goed informeren op het moment dat er vragen en zorgen zijn over het verkeer. Dit is nu onvoldoende mogelijk!

Zo hoor je niet met de inwoners om te gaan.’ Van Breugel vraagt het College ook om de inwoners bij het maken van het beleid te betrekken. Van Breugel zou graag zien dat in elk dorp inwoners bij elkaar komen en met elkaar praten over het verkeer en de problematiek op dit gebied. De inwoners kennen hun dorp het best en weten welke knelpunten en zorgen er op het gebied van het verkeer er zijn.

Van Beugel legt de volgende schriftelijke vragen aan de raad voor:

  1. Welk beleidsdocument hanteert u  nu als u vragen binnen krijgt als u burgers moet informeren of beleid moet bepalen met betrekking tot het verkeer en vervoer in de gemeente Altena zoals eerder is beschreven. Wilt u dit nader toelichten?
  2. Wanneer verwacht u het dat het nieuwe GVVP van de gemeente Altena kan worden vastgesteld door de gemeenteraad?
  3. Ben u bereid om voor realisatie van dit nieuwe GVVP zo snel mogelijk samen met inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisatie in gesprek te gaan. Kunt u aangeven hoe u dit gaat doen?
  4. Herkent u de signalen die wij ontvangen vanuit de bevolking met betrekking tot de verkeersoverlast en kunt u aangeven hoe  groot de knelpunten zijn en waar het naast een goed GVVP nog meer aan ontbreekt om deze signalen vanuit de bevolking  te kunnen oplossen?
  5. De verkeersveiligheid rondom de scholen vinden wij een belangrijk punt van aandacht. Kunt u aangeven hoe het bij alle scholen is gesteld met de verkeersveiligheid en overlegt u met het bevoegd gezag van alle scholen hier regelmatig over?
  6. Kunt u aangeven of u over genoeg ambtelijke capaciteit beschikt om deze belangrijke beleidszaken met betrekking tot het verkeer en alle vragen die nog op u afkomen en de uitvoering hiervan voldoende het hoofd te kunnen bieden. Kunt u nader toelichten hoe u deze beschikbare capaciteit gaat inzetten?
  7. Kunt u aangeven wanneer we de uitkomsten van de onderzoeken en de aanpak bij de overlast gevende gebiedsontsluitingswegen kunnen verwachten zoals in het coalitieprogramma is afgesproken?


 

Share
Joop
By Joop januari 10, 2020 11:04

Categorieën

Deel onze website

Share
Ad
Ad
Ad
Ad

Het weer in Altena

Ad
Ad
Ad
Ad

Waar wij mee samenwerken:

Ad
Ad
Ad
Ad

Adds

Ad